Therapie met Iodium-131

Radiofarmacon: jodium-131 PO
Nuchter? Ja
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 15 minuten
Principe: Dit isotoop wordt onder de vorm van een capsule toegediend. Om een goede resorptie in de darm te bekomen is het belangrijk dat de patiënt nuchter is en nog een tweetal uren nuchter blijft na de toediening van de capsule. Het product wordt in de bloedbaan opgenomen en zal zich hoofdzakelijk in de schildklier concentreren. Afhankelijk van de toege­diende dosis zal bij hyperthyroïdie een deel van de schildklier vernietigd worden. Bij schildkliercarcinomen zal de schildklier in principe volledig heelkundig verwijderd worden. Eventuele microscopische resten worden dan vernietigd met radioactief jodium.

Belangrijkste indicaties:

  • hyperthyroïdie
  • behandeling van schildklierkanker

Over deze behandeling is een informatiebrochure ter beschikking.

Therapie met Strontium-89

Radiofarmacon: Strontium-89
Nuchter? Nee
Voorzorgen: af te spreken met de verwijzende specialist
Duur: 30 minuten
Principe: Strontium-89 wordt IV toegediend voor de behandeling van pijnlijke skeletmeta's van prostaat- of borstcarcinomen. In principe komen enkel terminale patiënten in aanmerking die chemotherapeutisch en hormonaal uitbehandeld zijn. Het isotoop bindt zich aan het bot op die plaatsen waar verhoogde botombouw (meta's) aanwezig is en doodt lokaal de kwaadaar­dige cellen.
Belangrijkste indicaties:

  • Skeletmetastasen van een borst- of van een prostaatcarcinoom.

Over deze behandeling is een informatiebrochure ter beschikking.

Therapie met Yttrium-90-colloïd

Radiofarmacon: Yttrium-90 colloïd
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 1 uur
Principe: In geval van chronische ontsteking van een gewrichtskapsel (vooral van de knie) kan dit isotoop door een bevoegd geneesheer intra-articulair toegediend worden. De onstekingsreactie in de knie zal op deze manier gestopt worden.

Belangrijkste indicaties:

  • chronische synovitis van de knie

Over deze behandeling is een informatiebrochure ter beschikking.

Therapie met Fosfor-32

Radiofarmacon: Fosfor-32 IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 15 minuten
Principe: Dit product wordt toegediend ter behandeling van een bepaalde bloedziek­ten, nml polycythemia vera (ziekte van Vacquez).

Belangrijkste indicaties:

  • Behandeling van polycythemia vera

Sirt therapie met Yttrium-90

Radiofarmacon: Microsferen gelabeld met Yttrium-90
Nuchter? Ja
Duur: De voorbereiding en de eigenlijke behandeling zijn gespreid over verschillende dagen.
Principe: Dit product wordt selectief door een interventioneel radioloog toegediend ter behandeling van kwaadaardige letsels in de lever

Belangrijkste indicaties:

  • leverkanker: hepatocellulair carcinoma
  • uitzaaiing van rectumcarcinoma
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg