Kwantitatieve nierscintigrafie met TC-99m DMSA

Radiofarmacon: Technetium-99m DMSA IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: De beeldvorming vindt plaats 6 uur na de intraveneuze tracertoediening, en duurt 15 minuten
Principe: Deze tracer wordt wel opgenomen door de nieren, doch wordt niet verder uitgescheiden naar de blaas toe. Een kwantitatieve analyse van de links/rechts verhouding van deze tracerstapeling geeft een idee van de relatieve functie van beide nieren. Vooral in het geval van nierschade door pyelo­nefritis bij kinderen is dit onderzoek vroegtijdig positief zodat tijdig een therapie kan ingesteld worden. Ook in het kader van een geplande nefrec­tomie levert dit onderzoek een bijdrage in het bepalen van de weerslag van deze geplande ingreep op de globale nierfunctie.

Belangrijkste indicaties:

  • evaluatie van nierschade door pyelonefritis
  • berekenen van de bijdrage van elke nier afzonderlijk tot de globale nierfunctie
  • nieronderzoek bij contrastallergie

Sekwentiele nierscintigrafie met Tc-99m-DTPA of TC-99m-MAG3

Radiofarmacon: Technetium-99m DTPA of DMSA IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 45 minuten
Principe: Dit product wordt selectief gefilterd en uitgescheiden via de nieren. Aan de hand van dit onderzoek kan de doorbloeding van elke nier afzonderlijk geëvalueerd worden en kan de uitscheiding van de urine naar de blaas toe in het licht worden gesteld.
In geval van obstructie op de afvoerwegen kan een diureticum (Lasix®) toegediend worden om na te gaan of de verhoogde druk (meer productie van urine) de aanwezige obstructie kan overwinnen.
Bij vermoeden van renovasculaire hypertensie kan een belasting met Capoten® uitgevoerd worden: gelieve voor meer informatie contact op te nemen met de dienst Nucleaire Geneeskunde.

Belangrijkste indicaties:

  • diagnose van renovasculaire hypertensie
  • evaluatie van de functie van elke nier afzonderlijk bij bv. diabetes
  • objectivering van de ernst van een obstructie op de urineafvloei
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg