Speekselklierscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m.
Nuchter? Ja
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 1 uur
Principe: Na intraveneuze injectie van de tracer worden dynamische opnames gemaakt van de excretie van de tracer via de speekselklieren.
Een tiental minuten na injectie van de tracer wordt citroensap PO toegediend, hetgeen in normale omstandigheden een snelle excretie van speeksel teweegbrengt.
In bepaalde pathologische omstandigheden is de excretie van de tracer asymmetrisch (bv steen in de afvoerwegen) of diffuus verminderd (bv Sjögren).

Belangrijkste indicaties:

  • Objectivering van speekselkliersteen.
  • Objectivering van xerostomie

Maagevacuatiestudie

Radiofarmacon: Technetium-99m gemengd in een maaltijd
Nuchter? Ja
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 2,5 uur
Principe: Bij bepaalde aandoeningen zoals diabetes kan een vertraging van de maagontlediging voorkomen, zonder dat er endoscopische afwijkingen te weerhouden zijn. In dit geval is een maagevacuatiestudie ter objectivering van de klachten aangewezen.
De tracer wordt gemengd in een gestandardiseerde maaltijd (geklutst ei + 2 sneetjes wit brood + 1 glas water). Onmiddellijk nadat de patiënt deze maaltijd opgegeten heeft, vindt de uitvoering van de beeldvorming plaats: gedurende 2 uren wordt om het half uur een opname van de maag gemaakt. De snelheid van de maagontlediging wordt dan aan de hand van de bekomen gegevens berekend.

Belangrijkste indicaties:

  • Vermoeden van gastroparese: diabetes, postoperatief, ...

Meckelscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m IV
Nuchter? Ja
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 1 uur
Principe: Een divertikel van Meckel is een uitstulping op het einde van de dundarrn die al of niet bekleed kan zijn met maagmucosa. Zo er inderdaad (ectopisch) maagmucosa aanwezig is in dit divertikel kan dit appendicitis­-achtige klachten veroorzaken. Een divertikel van Meckel wordt opge­spoord met een "Meckel"scan. Na intraveneuze toediening van de tracer wordt dit product niet via de gewone darmmucosa, doch wel via maagmu­cosa uitgescheiden. Op die manier kan een divertikel van Meckel in het licht gesteld worden. op voorwaarde dat het bekleed is met maagslijmvlies.

Lever- en miltscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-albuminecolloïden IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 2 uur
Principe: Na intraveneuze injectie wordt dit product snel opgenomen in het reticulo-endotheliaal systeem: het nestelt zich aldus in lever, milt en beenmerg.
De tracer stapelt zich dus niet op in de hepatocyten, doch in het RES.

Belangrijkste indicaties:

  • differentiëring van tumoren in de lever
  • evaluatie van cirrose in de lever

Lever- en galwegenscintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m-BRIDA
Nuchter? Ja
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 2 uur
Principe: Na intraveneuze injectie wordt dit product snel uit de bloedbaan geëxtra­heerd, en concentreert het zich in de gal, waarna het via de galwegen uitgescheiden wordt. Er worden met regelmatige tussenpozen beelden gemaakt van lever en galwegen.

Belangrijkste indicaties:

  • diagnose van chronische galblaasontsteking
  • bepaling van het type geelzucht
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg