Skeletonderzoeken

Total Body skeletonderzoeken

Radiofarmacon: Technetium-99m MDP IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: De beeldvorming gebeurt ten vroegste 2,5 uur na de injectie en duurt meestal 30 à 60 minuten.
Principe: Dit product wordt opgenomen in het skelet waar actieve botombouw plaatsvindt. Deze zones zullen versterkt tekenen. De aantasting van het skelet kan (in het begin van de aandoening) zo gering zijn dat op de RX-foto's geen afwijkingen worden waargenomen. In dit stadium kan de skeletscintigrafie reeds duidelijke afwijkingen vertonen. Na genezing van bv een fractuur zal de scintigrafie normaal voorkomen, terwijl op RX de sequelen van de fractuur zichtbaar blijven. De skeletscintigrafie moet dan ook aanzien worden als een functioneel onderzoek dat de reactie van het skelet op een al dan niet pathologisch proces weergeeft, terwijl de RX-foto het morfologisch resultaat weergeeft.

Belangrijkste indicaties:

 • opsporen, uitsluiten en follow-up van metastasen bij gekende kwaad­aardige aandoeningen.
 • evaluatie van bottumoren, zowel goed- als kwaadaardige.
 • evaluatie van botpijnen bij normale radiografieën:
  • stressfractuur
  • ribfractuur
  • enz.
 • differentiatie tussen oude en recente letsels en fracturen: vb: indeuking van wervels
 • opsporen van osteomyelitis: de botscan is vroeger positief dan RX
 • metabole botaandoeningen: vb: ziekte van Paget
 • evaluatie van heup- en knieprothesen
 • evaluatie van reflex algodystrofie (Südeck atrofie)
 • evaluatie van rugpijn
 • evaluatie van pijn na osteosynthese
 • beoordeling van gewrichtsklachten (dd arthritis versus arthrose)

Total Body skeletonderzoeken met Spect/CT

Principe: Aanvullend aan een total body skeletscintigrafie wordt een SPECT/CT opname gemaakt van het lichaamsdeel dat men nauwkeuriger wil onderzoeken. Door het gelijktijdig uitvoeren van een CT is het gemakkelijker bepaalde afwijkingen te lokaliseren en identificeren. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de radiologen uitgevoerd zodat niet alleen het nucleair gedeelte maar ook het CT-gedeelte van een diagnostische kwaliteit zijn.

Driefasenskeletscintigrafie

Principe: Het principe is identiek aan dat van een total body skeletscintigrafie.
Tijdens de inspuiting van de tracer worden er echter  opnames van de flow en de bloedpool gemaakt, zodat men een beeld krijgt van de vascularisatie van het betrokken lidmaat.

Belangrijktse indicaties:

 • stadiumbepaling van reflexalgodystrofie
 • beoordeling van inflammatoir gewrichtslijden (reumatisch)
 • opsporen van infectieuze botaantasting
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg