Longperfusiescintigrafie

Radiofarmacon: Technetium-99m macroaggregaten IV
Nuchter? Nee
Voorzorgen: gelieve de meest recente RX thorax van patiënt mee te geven voor het onderzoek
Duur: 15 minuten
Principe: Na intraveneuze injectie zet het product zich vast in de haarvaten van de longen. Het geeft aldus een beeld van de perfusie van de longen en zal perfusiedefecten in het licht stellen als het product de haarvaten niet kan bereiken.

Belangrijkste indicaties:

  • diagnose of uitsluiten van longembolen
  • evaluatie van de bijdrage van elke long aan de globale longperfusie en dit voorafgaand aan een heelkundige resectie van een gedeelte van - of van een gehele long

Longventilatiescintigrafie

Radiofarmacon: Tc-99m-venticoll
Nuchter? Nee
Voorzorgen: geen bijzondere
Duur: 30 minuten
Principe: Tc-99m-venticoll is een aërosol die door middel van een speciaal toestel en via een masker toegediend wordt aan de patiënt. Het verspreidt zich aldus vrij homogeen over de luchtwegen. Gebieden waar de lucht en het gas niet kan penetreren (bv in het geval van bronchitis, pneumonie, CARA) zullen in het licht gesteld worden als ventilatiedefecten.

Belangrijkste indicaties:

  • aansluitend aan een perfusiescintigrafie om de diagnose van longembolen met zekerheid te weerhouden of uit te sluiten
  • evaluatie van de ventilatie bij patiënten met niet-embolisch longlij­den (bv. CARA)
  • evaluatie van de bijdrage van elke long in de globale ventilatie voorafgaand aan een heelkundige resectie van een gedeelte van - of van een gehele long
Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Liesbet Mesotten, Nucleaire geneeskunde - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg