Verwijzingen

Metabole ziekten is een derde/vierdelijnsspecialisme. Patiënten worden door andere specialisten verwezen, na uitsluiting van meer courante aandoeningen. Voorbeelden van problemen waarmee patiënten komen consulteren, zijn onder andere onverklaarde hepatitis, hyperammonemie, hepatosplenomegalie, hypoglycemieën, onverklaarde pancreatitiden, onverklaarde neurologische problemen (polyneuropathie, therapie-resistente epilepsie, myopathie), recidiverende rhabdomyolyse.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. David Cassiman, Consultatie Metabole Ziekten - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg