De Conventie

De zorg voor patiënten met metabole ziekten wordt in België gestructureerd en gefinancierd door de RIZIV Conventie Metabole Ziekten van 1998.

Momenteel zijn er in België acht centra die deze overeenkomst (conventie) hebben afgesloten, waarvan het Metabool Centrum Leuven (met satelliet Limburg) veruit het grootste is. Deze centra hebben een erkenning voor de behandeling van ‘aangeboren stofwisselingsziekten waarvoor een dieetbehandeling bestaat’. De wettekst van de conventie bevat een beperkende lijst van een dertigtal aandoeningen. In het Metabool Centrum Leuven worden daarnaast ook heel wat andere metabole ziekten behandeld en opgevolgd.

De consultaties bij de teamleden (diëtiste, psychologe, sociaal assistente) zijn gratis voor de geconventioneerde patiënt (betaald door de ziekteverzekering). Voor de consultatie bij de arts wordt het gebruikelijke remgeld betaald.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. David Cassiman, Consultatie Metabole Ziekten - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg