Taakverdeling

De arts

De metabole arts zorgt voor een juiste diagnose, behandeling en opvolging van de metabole ziekte. De arts superviseert de verschillende leden van het team en vervult dus een centrale rol.

De diëtiste

De diëtiste probeert een evenwicht te zoeken tussen de beperkingen van het dieet enerzijds en de voedingsbehoeften anderzijds. Zij maakt patiënten wegwijs in de principes van het dieet en brengt ideeën aan voor smakelijke gerechten. Dieetvoorschriften worden verstrekt door de diëtiste, op voorschrift van de arts.

De sociaal werkster

De sociaal werkster helpt patiënten bij alle administratieve formaliteiten zoals aanvragen voor bijkomende kinderbijslag, problemen met de ziekenhuisfactuur, tussenkomsten via het Vlaams Agentschap of het Bijzonder Solidariteitsfonds en loopbaanonderbreking. Ze geeft informatie, advies en praktische en psychosociale ondersteuning. Ze kan ook bemiddelen of doorverwijzen naar de gepaste dienst.

De psychologe

‘Hoe leg ik uit wat er aan de hand is, waarom mijn kind bepaalde dingen niet mag eten?’, ‘Hoe kan ik mijn kind helpen met het verwerken terwijl ik zelf met zo veel vragen zit?’ De psychologe is er om samen met de ouders de ontwikkeling van het kind te volgen. Ouders kunnen (op)voedingsvragen hebben of misschien zijn ze bezorgd over de invloed van de metabole aandoening op hun gezin (‘Hoe leg ik het uit aan broer of zus?’).  Ook voor volwassenen kan het krijgen of hebben van een metabole aandoening op een bepaald ogenblik in hun leven zo veel (in)spanning vereisen dat ze stressklachten ervaren. Daarnaast kunnen moeilijkheden op cognitief vlak (aandacht, geheugen, ...) het functioneren thuis of op het werk bemoeilijken. De psychologe probeert samen met hen op zoek te gaan naar het voorkomen, begeleiden of behandelen van deze problemen.

De verpleegkundige

De verpleegkundige zorgt in overleg met de arts voor het nemen van stalen, het uitvoeren van bepaalde testen en voor het toedienen van (intraveneuze) therapie. Specifieke technieken, zoals het uitvoeren van een vingerprik, worden door de verpleegkundige aangeleerd. Voor informatie over het materiaal (guthriekaartjes, priktoestel, naaldjes, ...)  en voor vragen over het bekomen van materiaal kan de metabole verpleegspecialiste gecontacteerd worden.

De kinesitherapeute

Patiënten worden bij indicatie doorverwezen naar de kinesitherapeute voor onder andere (bijkomende) tips en advies rond motorische stimulatie en orthopedisch materiaal. Actieve en passieve mobilisatie, spierversterkende- en coördinatieoefeningen en gangrevalidatie kunnen aan bod komen.

De secretaresse

De secretaresse zorgt voor alle administratieve taken, onder andere het maken van afspraken en het in orde brengen van de medische attesten en de conventie-papieren. Wie een medisch voorschrift nodig heeft, kan bij haar terecht.

Het team werkt uiteraard ook nauw samen met de behandelende huisartsen, kinderartsen, internisten, neurologen, enz.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg