Oncologie - Hematologie - Radiotherapie

De dienst omvat medische oncologie, radiotherapieoncologie (of bestralingsoncologie) en hematologie. De medische oncologie richt zich op de diagnose, behandeling en opvolging van kanker met behulp van medicijnen (chemotherapie/doelgerichte therapie/hormoontherapie/ immuuntherapie).

De hematologen behandelen zowel goedaardige als kwaadaardige afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren.

De radiotherapie-oncologie gebruikt ioniserende stralen om patiënten te behandelen. In de meeste gevallen gaat het over patiënten met kanker, maar ook enkele goedaardige aandoeningen worden behandeld met radiotherapie.

Onze dienst beschikt over een ruime en moderne dagkliniek voor medische oncologie en hematologie en over een vernieuwde bestralingsafdeling met de meest moderne apparatuur. Er wordt veel aandacht besteed aan het comfort van de patiënt.

We werken binnen het Limburgs Oncologisch Centrum (LOC) samen met het Jessa ziekenhuis. Naast de kernopdracht - de exploitatie van de bestralingsafdeling - is de vzw een overlegplatform voor oncologie. Op deze manier draagt het LOC bij tot het realiseren van een kwalitatief hoogstaand behandelingsaanbod in de provincie Limburg. 

Bereid uw bezoek voor

Bereid het gesprek met uw arts voor. 
Neem een lijstje mee met de geneesmiddelen die u inneemt:  

  • naam van het geneesmiddel
  • dosis
  • hoeveel van deze medicatie u gebruikt per dag (ochtend, middag, avond). 

Gebruik hiervoor best dit voorbeeld medicatieschema. U kan dit schema uitprinten, invullen en meebrengen bij u volgende raadpleging of opname in het ziekenhuis.

Schrijf uw vragen voor de arts op papier of noteer ze in uw telefoon.
Vraag goed na wat de dosis is van de geneesmiddelen die u krijgt voorgeschreven, hoe u die medicatie moet  innemen en hoe lang.

Voorbereiding en tips voor een goed gesprek tijdens een consult

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg