Algemeen

Wat is obesitas?

Obesitas is een chronische aandoening gekarakteriseerd door een toegenomen opstapeling van lichaamsvet. Een belangrijk aspect binnen het ontstaan van obesitas is een verhoogde energie-inname (door voeding) en/of een verlaagd energieverbruik (door gebrek aan beweging), hoewel dit niet de enige oorzaak is.
Ongeveer 15% van de Belgische bevolking lijdt aan obesitas en dit neemt nog steeds toe. Dit is een trend die wereldwijd zichtbaar is.
Overgewicht en obesitas brengen heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek laat zien dat een gewichtsreductie van 5-10% van het oorspronkelijk gewicht reeds zorgt voor een afname van deze gezondheidsrisico’s. Wij willen u graag op weg helpen naar een gezonde levensstijl door samen op een medisch verantwoorde manier aan uw gewicht en gezondheid te werken.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg