Wat is obesitas?

Wat is obesitas?

Obesitas is een chronische aandoening gekenmerkt door een toegenomen opstapeling van
lichaamsvet. Een belangrijk aspect in het ontstaan van obesitas is een verhoogde energie-inname (door voeding) en/of een verlaagd energieverbruik (door beweging), hoewel dit niet de enige oorzaak is.

Ongeveer 15% van de Belgische bevolking lijdt aan obesitas en dit percentage neemt nog steeds toe. Dit is een trend die wereldwijd zichtbaar is.

Overgewicht en obesitas brengen heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek laat zien dat een gewichtsreductie van 5-10% van het oorspronkelijk gewicht reeds zorgt voor een afname van deze gezondheidsrisico’s.

Wij willen u graag op weg helpen naar een gezonde levensstijl door samen op een medisch verantwoorde manier aan het gewicht en de gezondheid te werken.

Oorzaken van Obesitas

Obesitas heeft meerdere oorzaken, die vaak gecombineerd voorkomen.

Biologische oorzaken:

 • Verstoord metabolisme
 • Hormonale veranderingen
 • Erfelijke oorzaken
 • Aandoeningen die een invloed hebben op het voedings- en bewegingspatroon. Bvb. gewrichtspijn, dyspnoe, …

Psychologische oorzaken:

 • Emotioneel eetgedrag (angst, stress, woede, …)
 • Eten uit verveling
 • Depressie

Sociale oorzaken:

 • Verkeerde eetgewoontes
 • Gebrek aan lichaamsbeweging
 • Omgevingsfactoren

Medicatiegebruik als oorzaak:

 • Corticosteroïden
 • Antidepressiva
 • Anti-epileptica

Overgewicht oorzaken

Gezondheidsrisico’s van Obesitas

Obesitas gaat vaak gepaard met de ontwikkeling van andere gezondheidsrisico’s zoals:

 • Ontwikkelen van Suikerziekte (Diabetes Mellitus type II)
 • Verhoogde bloeddruk (Arteriele hypertensie)
 • Verstoord bloedlipidenprofiel
 • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten
 • Obstructief slaapapneu syndroom
 • Gewrichtsproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Depressie
 • Verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker

Overgewicht oorzaken

Berekening van BMI

De Body Mass Index (BMI)

Met de ‘Body Mass Index’ (BMI) kan de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon worden berekend. Deze berekening houdt dus rekening met de lengte en het gewicht, en geeft een goede indicatie of er sprake is van (ernstig) overgewicht.

Bereken of u obesitas heeft

Met onderstaande calculator kunt u zelf berekenen wat uw BMI is, en of er sprake is van obesitas.
BMI = Gewicht (in kg.) delen door Lengte (in meters) in het kwadraat
(bv. 180 cm en 120 kg., dan is BMI = 120/1,8*1,8)

De volgende tabel geeft vervolgens weer in welke gewichtscategorie u valt.

BMI

EOSS stadiëring

Edmonton Obesity Staging System - van gewichtsfocus naar gezondheidsfocus

In plaats van enkel de BMI te gebruiken, kan er een andere inschatting worden gemaakt van het gezondheidsrisico.

Dit doen we op basis van het medisch risico en de impact van het gewichtsprobleem op het lichamelijk functioneren (lichamelijke symptomen), de aanwezigheid van functionele beperkingen, psychologische symptomen en de weerslag op het welzijn. Dit noemen we de Edmonton Obesity Staging System (EOSS Stadiëring).

De inschatting van de ernst gebeurt dus niet alleen medisch, maar ook veel breder op basis van het gezondheidsrisico. Daarom zal er een intake plaatsvinden bij de endocrinoloog, de psychologe en de diëtiste.

Edmonton obesity

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg