Voedingsproblemen

Rond de tafel - Multidisciplinaire raadpleging voor jonge kinderen met voedingsproblemen

1. Leren eten

Voeding is essentieel voor de groei en ontwikkeling van het kind. Het goed verlopen van het voeden van het kind vormt eveneens een basis voor een goede ouder-kind relatie. Naarmate een kind ontwikkelt, wordt eten zoveel meer dan dat. Daarom is leren eten helemaal niet zo vanzelfsprekend. Sommige ouders ervaren de maaltijden dan ook als stresserend of voelen zich onzeker bij het opvolgen van een goede groei en ontwikkeling van hun kind en stellen zich vragen.

"Eet mijn kind wel genoeg?"

"Mijn kind is erg kieskeurig. Hoe kan ik hem nieuwe smaken leren ontdekken?"

"Mijn kind weigert vaste voeding, hoe kan ik hem helpen?"

"Mijn kind verslikt zich soms. Is dit normaal?"

"Hoe moet ik reageren wanneer mijn kind eten uitspuwt?"

"Moet ik vragen dat mijn kind zijn bord leeg eet?"

2. Raadpleging

Rond De Tafel Hulpvragen aan het eetteam kunnen betrekking hebben op:

  • Onvoldoende groei/gewichtstoename, failure to thrive (achterblijven in gewicht en lengte, vaak als gevolg van een voedings- of eetstoornis)
  • Algehele of selectieve voedselweigering • Overgang van sondevoeding naar orale voeding
  • Overgang van vloeibaar naar vast voedsel
  • Emotionele ondersteuning of begeleiding aan ouders om stress/druk rondom het eten te verminderen

Vaak volstaan informatie en enkele adviezen. Soms is er verder onderzoek en meer ondersteuning nodig. Samen met de ouders brengt het team dan het voedingsprobleem in kaart en werkt het een individueel plan voor begeleiding van het kind en eventuele ondersteuning van de ouders uit. 

3. Hoe verloopt een raadpleging?

Tijdens de raadpleging worden kind en ouders eerst gezien door de kinderarts die het onderzoek en de eventuele begeleiding coördineert. Afhankelijk van de vraag kunnen aanvullende onderzoeken bij de teamleden worden gepland.

  • De kinderarts
  • De dietist: zij gaat na hoeveel het kind eet en drinkt. Aan de hand hiervan wordt besproken of er iets aan de voedingsgewoonte kan veranderd worden.
  • De logopedist: zij onderzoekt de structuren, de gevoeligheid en de motoriek van het mondgebied. Zij evalueert de technische eetvaardigheden (drinken aan fles en beker, eten van een lepel, afbijten, kauwen, slikken,...) en de communicatie rond voeding.
  • De kinderpsycholoog: zij probeert het voedingsgebeuren te begrijpen en zoekt naar beschermende en krachtige factoren in de ouderkindrelatie, gezin en omgeving. De ontwikkeling van het kind wordt mee geëvalueerd. Focus van begeleiding ligt op de ouder-kind relatie.

4. Praktisch

Raadpleging “Rond De Tafel” elke donderdagvoormiddag

Dienst Kindergeneeskunde ZOL
Synaps Park 1
3600 Genk

Tel. 089/32 76 21

5. Rond de tafel

Samen koken, eten, praten, bezoek dat aanschuift,... de tafel is één van de middelpunten waar het gezinsleven zich rond opbouwt. We vinden het dan ook belangrijk dat gezinnen samen rond de tafel kunnen zitten en dat de maaltijd aangenaam verloopt.

Rond de tafel legt zich daarom toe op het bieden van ondersteuning aan wie betrokken is bij kinderen die leren eten. Uitgangspunt in onze benadering van eetproblemen is dat niet alleen het kind met het eetprobleem bekeken wordt, maar eveneens de relatie tussen ouder en kind, waarbij het kind met zijn gedragingen en gevoelens centraal staat.

 

Download de brochure Rond de tafel

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2017

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg