Één dag op de kinderafdeling

Wat meenemen?

 • Verwijsbrief van de huisarts of een andere arts.
 • Aanvraagbonnen voor de onderzoeken die bij uw kind moeten gebeuren.
 • Identiteitskaart van uw kind (+12 jaar).
 • Verzekeringspapieren of -kaart.
 • Eventuele medicatie die uw kind neemt.

Aanmelden

In het ziekenhuis meldt u uw kind aan bij de inschrijvingen. Uw kind krijgt hier ook een armbandje met zijn naam erop. Soms wordt ook nog op de afdeling gegegeven. Het is belangrijk dat u dit bandje niet uit doet zolang uw kind in het ziekenhuis verblijft. Dit is belangrijk voor de veiligheid. 

Na de inschrijving kan u met uw kind vertrekken naar de afdeling Peditarie. Volg hiervoor de bewegwijzering naar J20.

Wie werkt hier?

Op de afdeling Pediatrie komen heel wat zorgverleners en ondersteunende medewerkers. U kan steeds bij hen terecht als u of uw kind vragen heeft.

 • Dokters
 • Hoofdverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen
 • Speeljuffen
 • Mediclowns
 • Logistieke ondersteuning
 • Kinesist
 • Kinderpsychologen
 • Diëtiste
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Poets

Wat gebeurt hier?

Onderzoekskamer

Als uw kind opgenomen wordt, moeten er eerst enkele onderzoeken gebeuren. De verpleegkundige zal uw kind meten, wegen, de temperatuur nemen en de bloeddruk meten. Soms is ook een bloedafname nodig.

Kamer

U kan de hele dag bij uw kind blijven.
Om overdracht van ziektekiemen te beperken is het belangrijk om op de kamer te blijven en de gang niet als ‘wandelpad’ te gebruiken. Dit geldt ook voor kinderen die op bezoek komen.

De speelzaal

Kinderen kunnen terecht in de speelzaal als ze willen spelen. Hier zijn steeds speeljuffen aanwezig.
Spelen in de speelzaal is niet toegestaan als uw kind andere kinderen kan besmetten. Vraag daarom vooraf toestemming aan de arts of verpleegkundige.

Openingsuren:

 • 9.30 tot 12 uur
 • 14.30 tot 16.45 uur
 • Gesloten in het weekend of bij afwezigheid van de speeljuffen

Naar huis

Als uw kind het ziekenhuis mag verlaten, komt de arts nog een laatste keer langs om te kijken of alles in orde is. U krijgt ook een datum voor een controle-afspraak indien nodig.

Denk eraan om volgende attesten te vragen als u deze nodig heeft:

 • Briefjes voor school / turnles.
 • Briefjes voor creche / onthaalmoeder.
 • Briefje voor het werk (voor uzelf).
 • Verzekeringspapieren laten invullen.

Meer weten?

Voor meer informatie kan u de afdelingsbrochure Pediatrie bekijken.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg