Naar de operatiezaal

Soms is het nodig dat je geopereerd wordt. De dokter zal je vooraf uitleggen wat er gaat gebeuren. Als je zelf vragen hebt, kan je ze stellen aan de dokter.

Het is belangrijk dat je niets eet of drinkt op de dag van de operatie. Als je op de afdeling bent, krijgt je een operatieschortje. Wanneer het tijd is om te vertrekken naar de operatiezaal, moet je nog even naar het toilet gaan.

De verpleegkundige brengt je met je bed naar de operatiezaal. Mama of papa mag met ons meelopen. Je knuffel mag ook mee.

Andere verpleegkundigen en dokters in groene pakjes zullen je opwachten. De slaapdokter komt je halen en beslist of mama/papa nog verder mee mag. Je wordt op een operatiebed gelegd, dit kan een beetje koud zijn. De slaapdokter brengt je met een maskertje naar dromenland. Welke droom kies jij?

Als de operatie gedaan is, word je wakker gemaakt in de ontwaakruimte. Als je weer helemaal wakker bent, komt de verpleegkundige je halen om terug naar je kamer te gaan waar mama of papa op je wachten. 

Het kan zijn dat je een verband, een gips of een infuus hebt. Als je hier vragen over hebt, mag je ze altijd stellen.

Je mag pas opnieuw eten of drinken wanneer de verpleegkundige dit goed vindt.

Operatiezaal recovery

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg