Baby's die ontroostbaar huilen

Beste ouders,

Uw baby wordt vandaag opgenomen op de afdeling pediatrie, omdat hij/zij aanhoudend en zonder verklaarbare reden huilt. Graag willen we u in deze brochure informatie geven over het verloop van het verblijf op de afdeling Pediatrie.

De medewerkers en hun verschillende invalshoeken zullen kort worden toegelicht.

Heeft u na het lezen nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om deze met de pediater, de verpleegkundigen, de kinesisten, de kinderpsychologe,… te bespreken.

Vriendelijke groeten vanwege het volledige team van de afdeling Pediatrie

De eerste dagen op de afdeling

Als uw baby opgenomen wordt op de afdeling Pediatrie, wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Het is in principe mogelijk om 24h/24h bij uw baby te blijven (rooming-in).

Wij willen u echter vragen om dit de eerste twee dagen dit niet te doen. Zo kan u op adem komen en eventueel wat bijslapen. Natuurlijk mag u regelmatig bij uw baby op bezoek komen.

De verzorging van uw baby zal door de verpleegkundigen gebeuren; zo krijgen zij een volledig beeld van het gedrag van uw baby.

In de eerste dagen willen we u vragen om het bezoek van andere familieleden te beperken. Voor u geldt deze regel uiteraard niet.

Onderzoeken

De eerste dag zal de pediater een aantal medisch-technische onderzoeken voorschrijven om na te gaan wat een mogelijke oorzaak van het huilen kan zijn.

Enkele van deze onderzoeken zijn:

 • Een bloedonderzoek
 • Een urine-onderzoek

Indien de pediater het nodig acht zullen de onderzoeken verder worden uitgebreid. Het is mogelijk dat er geen onmiddellijk aanwijsbare medische verklaring voor het huilen gevonden wordt.

Het huilpatroon

Om uw baby zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat we inzicht krijgen in het huilpatroon. Hiervoor maken we gebruik van een huilkaart. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe deze huilkaart moet worden ingevuld en wat we daaruit leren.

Ook zullen de observaties van de verpleegkundigen vergeleken worden met uw ervaringen thuis. Dit om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het huilgedrag.

De eerste twee dagen zal de huilkaart door de verpleegkundigen worden ingevuld, aangezien zij dan de meeste verzorgingstaken zullen uitvoeren. Daarna mag u deze kaart zelf invullen. De verpleegkundige zal u hierbij helpen indien nodig.

Tijdens de opname zal de verpleging samen met u uitzoeken hoe u als ouder weer op een aangename manier kan omgaan met uw baby. Dit gebeurt via allerlei vormen van spel en communicatie die uw kind graag heeft en goed kan verdragen.

Kinesitherapie

Het bekomen van een ontspannen en tevreden baby is de belangrijkste doelstelling van het verblijf in het ziekenhuis en zeker ook nadien.

Kinesitherapie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Via eenvoudige methodes zoals babymassage, positionering en handling (het juist vasthouden en hanteren van de baby) kan de bewegingservaring van uw baby aangenamer worden gemaakt. Uw baby kan hierdoor rustiger worden.

De kinesist zal u tijdens het verblijf op de afdeling vertrouwd maken met enkele eenvoudige technieken die u thuis ook gemakkelijk kunt toepassen.

Kinderpsychologe

Vroeger dacht men dat een baby een passief wezentje was, dat alles maar onderging en reflexmatig reageerde. Deze visie heeft men gelukkig verlaten. We weten nu dat een baby al kan denken, weten en voelen. Vanaf de geboorte is uw kindje in staat om actief in te grijpen op de wereld rond zich en probeert hij/zij niet enkel die wereld, maar ook zichzelf te organiseren.

Een geboorte brengt heel wat teweeg. Een baby zal, van zodra hij er is, voortdurend iemand nodig hebben die beschikbaar is. Als ouder ontwikkelt u meteen na de geboorte een groot verantwoordelijkheidsbesef en een verlangen om het ‘erg goed te doen’.

Als uw baby dan aanhoudend en zonder verklaarbare reden blijft huilen roept dit vaak angst en vertwijfeling op.

Tijdens de opname van uw baby wensen we dan ook aandacht te hebben voor zowel uw baby, als voor u als ouders en zullen we bij het volgende stilstaan:

 • We proberen met u en uw baby een relatie uit te bouwen waarin heel veel gezegd, gedacht en gevoeld kan worden;
 • We geven u wat meer informatie over de sociale, motorische en emotionele mogelijkheden van uw baby en wat u als ouders mag/kan verwachten;
 • We staan stil bij het huilgedrag van uw baby en proberen ook aandacht te besteden aan wat goed gaat;

We zoeken naar een evenwicht tussen de eigen mogelijkheden van uw baby en de ondersteuningsmogelijkheden van u als ouders.

Het verdere verloop

Na twee observatiedagen zal het team samen met u bekijken hoe het comfort van uw baby verder kan worden bevorderd. Dit om het huilen draaglijker te maken voor alle partijen. Regelmaat, een prikkelarme omgeving en een vast ritme zijn hierbij van groot belang; maar ook bepaalde stimulaties op het juiste moment kunnen ervoor zorgen dat uw baby rustig wordt (vb. tutje, begrenzen, ...).

Vanaf nu mag u stilaan de verzorging opnieuw overnemen. Ook rooming-in is weer mogelijk. De huilkaart wordt verder door u ingevuld.

Samen met de teamleden zal er verder naar het ontslag toe worden gewerkt.

Het ontslag

Bij ontslag wordt samen met u de planning overlopen in verband met volgende items:

 • Regelmaat en een vast ritme,
 • De voeding en de voedingstijden,
 • De aanpak van uw baby en hulpmiddelen die rust kunnen brengen,
 • Mogelijke ondersteuning voor u als ouders en anderen.

U zal ook een huilkaart mee naar huis krijgen, om thuis verder in te vullen. Dit om een goed zicht te behouden op het (huil)gedrag van uw baby.

Vier dagen na het ontslag zal een verpleegkundige telefonisch contact met u opnemen om te horen hoe het thuis verder gaat. Eventueel kan zij u nog wat bijkomende tips of ondersteuning bieden. Na 7 dagen volgt een raadpleging bij uw pediater.

We vinden continuïteit van zorg erg belangrijk. Om te vermijden dat u (opnieuw) tegenstrijdige tips en adviezen krijgt, kunnen wij, indien u dit wenst, een kort verslag doorgeven aan uw regioverpleegkundige van Kind & Gezin.

Zij kan dan na het ontslag een afspraak met u maken om thuis langs te komen voor verder opvolging en ondersteuning, indien dit nodig zou zijn.

Vragen

Bij vragen of problemen kan u steeds terecht bij de volgende personen:

 • Afdeling Pediatrie
  089/32 76 96
 • Kinderpsychologe
  089/32 56 85
 • Kinesist
  089/32 76 18
 • Consultatie Pediatrie
  089/32 76 21

Verdere informatie

Meer informatie m.b.t. ontroostbare baby’s kan u vinden bij:

Kind & Gezin,
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Tel. 02/533 12 11
e-mail: info@kindengezin.be
www.kindengezin.be

Download de brochure 'Een baby die ontroostbaar huilt'.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2017

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg