Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

In het Ziekenhuis Oost-Limburg zetten we reeds lang in op klinisch wetenschappelijk onderzoek. Klinisch onderzoek creëert immers opportuniteiten voor innovatie en draagt inherent bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Heel wat van onze artsen hebben een doctoraatstraject afgelegd of zijn hier nog mee bezig. Er zijn ook meerdere artsen in het ZOL die zelf een wetenschappelijke studie opzetten of meewerken aan een studie. De succesvolle onderzoekssamenwerkingen leiden tot heel wat wetenschappelijke publicaties. In 2016 waren dit er opnieuw 143. Deze worden jaarlijks gebundeld in een aparte publicatie.

Scroll naar beneden

Clinical Trial Unit

Om de artsen die aan onderzoek doen verder te ondersteunen zijn we in 2016 gestart met de oprichting van een Clinical Trial Unit (CTU). Bedoeling is om onderzoekers een structureel kader en onder andere juridisch en financieel advies aan te bieden waarbinnen ze hun studies kunnen uitvoeren, maar ook om de krachten en kennis hieromtrent te bundelen. Daarnaast is een centrale CTU ook een vereiste van de overheid en instellingen die onderzoeksprojecten financieren.

Door in te zetten op klinisch wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis creëren we opportuniteiten voor innovatie en dragen we inherent bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis is immers maatschappelijk zeer relevant en heeft als doelstelling de toepassingen in de dagdagelijkse praktijk te brengen.

Het sluit ook aan bij onze rol als derdelijnsreferentieziekenhuis waarbij we blijvend willen inzetten op onze corebusiness, namelijk de verdere uitbouw van onze tweede en derdelijnsziekenhuisactiviteit en het stimuleren van innovatieve hoogtechnologische zorg. Het inhoudelijk mee vorm geven aan de uitbouw van een zorgboulevard op onze campus waar start-ups uit de zorgsector zich kunnen ontwikkelen, is hierbij een aansluitende ambitie.

Tot slot stelt het ons in staat om verder te professionaliseren, topartsen aan te trekken en ZOL op de kaart te zetten in Limburg en Vlaanderen.

Het Limburg Clinical Research Program (LCRP) bleven we uitbouwen, in samenwerking met UHasselt en het Jessaziekenhuis, om onze rol als expert- en innovatiecentrum verder te concretiseren.
Het LCRP is een intensief samenwerkingsverband voor patiëntgerichte life science research.

Met programmafinanciering van Limburg Sterk Merk (LSM), Provincie Limburg en de Vlaamse Overheid. In 2016 waren er 24 LCRP-doctoraatstudenten actief in het ZOL, waarvan inmiddels 8 hun traject succesvol hebben afgerond en de titel van doctor/PhD hebben behaald. Zij zorgden samen voor meer dan 50 publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en meer dan 20 posterpresentaties op (inter)nationale congressen. In totaal gaven ze meer dan 20 voordrachten op (inter)nationale congressen.

Mobile Health is één van de speerpunten van het LCRP. Binnen de Mobile Health Unit werken artsen in een multidisciplinaire setting samen met onderzoekers en bedrijven aan innovatieve mHealth-toepassingen.

Uniek is zeker dat de start-up Qompium zijn basis vond in de Mobile Health Unit in het ZOL en intussen de wereld verovert met de app Fibricheck voor smartphones waarmee kan gemeten worden of iemand lijdt aan hartritmestoornissen.

Dat mobile health de toekomst is, begrijpt ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. In 2016 lanceerde ze een oproep voor pilootprojecten rond gezondheidsapps en mobiele toestellen. Maar liefst drie projecten van het LCRP werden bekroond.

Het gaat hierbij om:

  • PREMOM: telemonitoring van zwangeren met hypertensie; met alle Limburgse ziekenhuizen
  • mHartslag: telemonitoring van hartfalenpatiënten; met ZOL, Jessa, UZA, Philips
  • POTUS: Primary and secondary Prevention of strOke by deTection of atrial fibrillation Using the Smartphone application FibriCheck; met ZOL, AZDelta, Yperman, FibriCheck/Qompium

TRACE

TRACE is een joint venture tussen het ZOL en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Kerndoel is de uitvoering van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek te bevorderen en de nog vaak bestaande kloof tussen praktijk en onderzoek te overbruggen.

In 2016 werden de projecten binnen de TRACE beleidspijlers (TRACE Lab, Care & Norm) verder uitgewerkt. In TRACE Lab liepen 4 parallelle studies, waarvan er intussen 2 zijn afgerond. Publicaties zijn in voorbereiding.

Binnen TRACE Care werden de klinische onderzoeksprojecten voortgezet, met als voornaamste onderzoeksclusters chronische pijn en neuropsychologie en bijzondere aandacht voor de toepassing van single case designs. In de derde pijler Trace NORM werd de digitalisering van vragenlijsten uitgebouwd: in het pijncentrum krijgen inmiddels patiënten van de MAO-raadpleging en de David Back revalidatie vragenlijsten op tablets aangeboden, waardoor naast vereenvoudigd klinisch gebruik ook grootschalige dataverzameling voor onderzoeksdoeleinden gefaciliteerd wordt.