Jaarverslag 2016

Welkom bij het Jaarverslag 2016 van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). In deze digitale publicatie krijgt u een gedetailleerd overzicht van de activiteiten in het ZOL tijdens het werkjaar 2016. Dit werkstuk draait om mensen. Om mensen voor wie we zorgen en om mensen die voor hen zorgen. We wensen u veel leesplezier.

mouse icon

Scroll naar beneden

Strategiekaarten als basis voor de opbouw van dit Jaarverslag

Het Jaarverslag 2016 van het Ziekenhuis Oost-Limburg is conceptueel geschoeid op de geïntegreerde beleidsplanningscyclus-leest. Met dit model als uitgangspunt boog het strategisch kernteam zich op 17 juni 2016 over de strategiekaarten van het ZOL die eerder samen met Delaware Consulting ontwikkeld werden. Na validatie en aanvullingen door de directie volgde in september de cascadering van de ziekenhuisbrede doelstellingen naar alle divisies en departementen.

In een volgende fase verschoof de oefening naar iedere afzonderlijke verpleegkundige en functionele dienst en werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ziekenhuisbrede en eerder lokaalgerichte operationele initiatieven.

Deze denkoefening leidde tot strategiekaarten op ziekenhuisniveau met voorstellen voor belangrijke initiatieven, zowel vanuit de directie, het management als vanwege de divisies en ondersteunende diensten.

De initiatieven en prioriteiten werden allen ondergebracht in 6 doelstellingen. Ze vormen de rode draad binnen dit Jaarverslag en worden ieder in een apart hoofdstuk behandeld. De doelstellingen zijn:

De doelstellingen sluiten nauw aan bij de Visie & Missie van het ZOL.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Tom Arts

Leden
Tjeu Arits
Hawa Duman
Rik Eraly
Johan Gaethofs
Prof. dr. Jan Goffin
Ria Grondelaers
Prof. dr. Bernard Himpens
Hilde Jeurissen
Alda Romain
Hans Schreurs
Koen Torfs
Dr. R. Van Den Oever
Eric Vandendael
Cyriel Vanden Dries
Geert Vermote
Luk Wetsels
Nadine Wijns

Directie

Erwin Bormans
Algemeen directeur

Dr. Griet Vander Velpen
Medisch directeur

Peter Hermans
Personeelsdirecteur

Elke Panis
Financieel directeur

Kurt Surmont
Verpleegkundig-paramedisch directeur

Steven Knuts
Bedrijfskundig directeur

Colofon

Publicatie ZOL, dienst Communicatie, uitgave juni 2017

Verantwoordelijke uitgever
Erwin Bormans

Redactie
Jurgen Ritzen, Grete Bollen

Webdesign
Micha Vandormael

Illustraties
Lisa Castelli