Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

Een onderneming of organisatie bouwt haar reputatie en haar expertise op vanuit de kracht van haar medewerkers. Op de gedrevenheid, de ambitie, de kennis en de visie die overal in de organisatie aanwezig zijn en tot uiting komen. De groei die het ZOL in alle geledingen en op alle vlakken doorheen de jaren gerealiseerd heeft en nog steeds realiseert, vindt zijn oorsprong in de ongebreidelde wil om zaken in gang te zetten en vooruit te doen gaan.

Het is aan directie, management en alle leidinggevenden om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden en randvoorwaarden zo optimaal mogelijk vervuld zijn om op de werkvloer te kunnen excelleren. Dat medewerkers alle kansen krijgen om hun kwaliteiten te ontplooien en verder te ontwikkelen en dat ze zich geruggensteund en gewaardeerd voelen. Maar evenzeer dat ze deel uitmaken van een grote, hechte familie. Binnen maar ook buiten de muren van het ziekenhuis.

Scroll naar beneden

Kwaliteiten ontplooien en verder ontwikkelen

De dienst Opleiding & Ontwikkeling werd in 2016 versterkt met bijkomende expertise. Hiermee wil het ZOL nog meer de kaart trekken van een werkomgeving waar leer- en groeimogelijkheden een cruciale rol spelen. De samenwerking binnen de Limburgse Zorgacademie (LiZa) zorgt voor wat dat betreft voor een bijkomend katalyserend effect.

Op twee fronten werd de meerwaarde van LiZa voor het ZOL en vica versa verder uitgebouwd en benut:

  • Professionalisering: door samen te werken met docenten en in te gaan op het opleidingsaanbod van LiZa, stijgen de mogelijkheden voor ZOL-medewerkers om zich te professionaliseren. Omgekeerd helpt de praktijkervaring die men vanuit LiZa in het ZOL kan opdoen, in het voorzien van beter onderwijs. De modulaire opleiding Pijn en het gezamenlijk opleidingsaanbod voor LIZA-medewerkers zijn hier een mooie voorbeeld van. Binnen de vijf leerzorgcentra in het ZOL worden leren (onderwijs) en zorg (praktijkvoering) zeer sterk op elkaar afgestemd. De leer-zorg specialist creëert er, samen met de hoofdverpleegkundigen, stagecoaches voor een krachtige leeromgeving.
  • Zorg: Het ZOL en LiZa ontwikkelen sinds 2016 samen e‑learning modules en procedures. Verschillende teams maakten gebruik van het simulatiecentrum. Daarnaast werd voor dit simulatiecentrum een eigen opleiding ontwikkeld. Met een eerste 'train the trainer'-sessie als rechtstreeks gevolg. Een dozijn ZOL-medewerkers volgde de scholing en zijn perfect opgeleid om collega-verpleegkundigen in het simulatiecentrum op te leiden. Ook een meerwaarde is het vaardigheidscentrum waar ZOL-medewerkers getraind worden in het stellen van verpleegkundige handelingen waar ze in de praktijk niet meer zo vaak mee geconfronteerd worden.

Toekomstgericht wordt bekeken hoe de meerwaarde van LiZa ook voor de netwerkziekenhuizen van het ZOL kan ingezet worden.

Niet alleen in samenwerking met LiZa maar ook op ZOL-schaal betekende 2016 op het vlak van de verdere ontwikkeling van het e‑learning verhaal het jaar van de doorbraak. Het systeem werd geoptimaliseerd en verder uitgebouwd. Vooral met het oog op het elektronisch patiëntendossier in 2017 werden tal van modules ontwikkeld. Verder evolueerde het e‑learning aanbod van ‘stand alone’ leervorm naar een meer geïntegreerde en aanvullende leervorm, toegevoegd aan andere opleidingsmethodes zoals klassikale sessies of aula-opleidingen.

Innovatief was ook het nieuwe traject dat uitgestippeld werd rond 'leadership' met de beslissing om bottom-up te werken bij het detecteren van medewerkers met leidinggevende ambities. Deze manier van werken, waarbij iedere medewerker vrijblijvend infosessies kon bijwonen, leverde verrassende resultaten op met kandidaat-leidinggevenden die anders misschien onder de radar zouden gebleven zijn. Startend met het project ‘zit er een leider in jou?’, werd een vervolgsessie ‘Kennismaken met leiding geven in de zorg’ georganiseerd.

Voor de leidinggevenden, geneesheer-coördinatoren en geneesheer-diensthoofden werd het vormingsprogramma 'Seminaries leiderschap' voorgesteld. Inspirerende topsprekers zoals prof. dr. Dirk Buyens, Lou Van Beirendonck en Frank Van Massenhove waren te gast om hun visie op peoplemanagement uit de doeken te doen.

Wouter Torfs deed het hen na op de derde editie van het Quality Café in C-mine dat in het teken stond van klantvriendelijkheid. In een tot de nok gevulde schouwburg vertelde hij hoe zijn bedrijf 'Torfs Schoenen' er jaar na jaar in slaagt om uitgeroepen te worden tot meest klantvriendelijke bedrijf.

Geruggensteund en gewaardeerd

Het creëren van optimale werkomstandigheden gaat in het ZOL verder dan het verbeteren van de infrastructuur en de organisatie van diensten en afdelingen. Het ZOL wil eveneens tools aanreiken op maat van iedere medewerker die de betrokkenheid bij de job en het inzicht in de werksituatie verhogen.

Zo werd een welkom-app geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat toekomstige collega's goed ingelicht aan hun job in het ZOL kunnen beginnen. Tussen de datum waarop iemand in dienst genomen wordt en de effectieve startdatum gaan vaak enkele weken tot maanden voorbij. Om die periode te overbruggen, bieden we nieuwe medewerkers in de toekomst een app aan met allerhande nuttige informatie over het ziekenhuis en over de werkplek waar men terecht zal komen. De app werd in 2016 uitgetest bij de jobstudenten. Na evaluatie en bijsturing zal de app in de toekomst aangeboden worden aan alle nieuwe starters in het ZOL.

Maar ook voor wat niet rechtstreeks jobgerelateerd is, tracht het ZOL te voorzien in faciliteiten die zorgen voor een aangename beleving op het werk en een prima work-life balance.

In september werd op campus Sint-Jan de Bringme-box geïnstalleerd. De Bringme-box bestaat uit 20 kastjes (foto) en dient om internetbestellingen op het werk te laten afleveren. Zo kunnen medewerkers voorkomen dat pakketjes thuis geleverd worden terwijl men er niet is. Ook het personeel en de studenten van LiZa kunnen er gebruik van maken.

Verder werden de kleedkamers op campus Sint-Jan grondig vernieuwd. De vloer kreeg een opfrisbeurt en er werden extra doucheruimtes gecreëerd. Dit laatste vooral om tegemoet te komen aan de vraag van mensen die met de fiets naar het werk willen komen en die een verfrissende douche wensen te nemen alvorens aan de dagtaak te beginnen.

En tijdens de zomermaanden konden medewerkers opnieuw een beroep doen op de kinderopvang van vzw Stekelbees. We merken echter dat de vraag om van deze dienst gebruik te kunnen maken jaar na jaar afneemt.

Deel uitmaken van een grote, hechte familie

Niet alleen op de ZOL campussen maar ook extra muros werd er in 2016 opnieuw aandacht besteed aan het organiseren van succesvolle events die ten goede komen aan de groepsgeest. Dat hier behoefte aan is, bewijst het groot aantal bezoekers en deelnemers dat deze festiviteiten steeds aantrekt.

Historisch in ZOL-termen was het personeelsfeest 'All aboard!' op zaterdag 30 januari. Een recordaantal van bijna 2.000 genodigden verzamelde in de Limburghal in Genk voor een groots feest dat in het teken stond van 20 jaar ZOL. Absoluut hoogtepunt van de avond was het optreden van de Vlaamse zanger Stan Van Samang.

Ook het Sinterklaasfeest, dat eveneens in de Limburghal plaatsvond, raakte in een mum van tijd uitverkocht. In totaal 1.100 ZOL medewerkers en hun kinderen kwamen kijken naar de show 'Sint Ahoy'. De kinderen mochten achteraf een cadeautje mee naar huis nemen.

En tot slot was ook Genk Loopt opnieuw een dag waarop ZOLlers in grote getale verzamelen bliezen buiten de gekende ziekenhuisomgeving. Getooid in hetzelfde loopshirt heerst er die dag onder de ZOL deelnemers een groot gevoel van samenhorigheid en kameraadschappelijke collegialiteit. Genk Loopt kadert binnen het initiatief ZOL Beweegt, waarover meer elders in dit jaarverslag.

Pol de Mol speurt naar blinde vlekken

Om verbeteracties op te zetten in het ziekenhuis moeten eerst de aandachtspunten gekend zijn. Om deze verbeterpunten te detecteren, werd het figuurtje Pol de Mol gecreëerd. Het animatiefiguurtje speurt naar blinde vlekken in de organisatie van het ZOL. In opdracht van interne werkgroepen bevraagt Pol de Mol de medewerkers naar hun verzuchtingen en opmerkingen over de werking van het ziekenhuis. De verzamelde informatie speelt hij door aan de werkgroepen. Zo werd het molletje in 2016 ingezet de werkgroepen Klantvriendelijkheid en ZOL Beweegt.

Nieuwe artsen

Dr. Nathalie Verschueren, anatomopathologie
Dr. Sigi Nauwelaers, thoracovasculaire heelkunde
Dr. Gwendolyn de Bruyn, pediatrie en kinderneurologie
Dr. Lore Lambrechts, ouderpsychiatrie
Dr. Ben Van Bylen, anesthesie
Dr. Astrid Van Lantschoot, anesthesie
Dr. Bob Bloemendaal, abdominale heelkunde
Dr. Liesbeth Lammertijn, hematologie
Dr. Rawaha Ahmad, nucleaire geneeskunde
Dr. Kristof Menten, keel-, neus- en oorziekten
Dr. Xavier Willaert, anesthesie
Dr. Thibaut Vanneste, anesthesie

Opnieuw 50 extra voltijdse equivalenten in 2016

Het ZOL blijft groeien, in infrastructuur maar ook in het aantal mensen die er tewerkgesteld zijn. De betaalde voltijds equivalenten (VTE) stijgen van 2.192,25 VTE (2015) naar 2.248,48 VTE in 2016. Een toename dus van 49,23 VTE voor alle categorieën medewerkers, waarvan 37 VTE voor de categorie medisch personeel.