Minimaal invasieve hartchirurgie

Net als in de meeste chirurgische disciplines biedt een minder invasieve toegangsweg ook in de hartchirurgie verschillende voordelen: minder bloedverlies, minder pijn, een korter verblijf op Intensieve Zorgen en in het ziekenhuis, maar vooral een sneller herstel.

Daar waar mogelijk zal dan ook steeds een minimaal invasieve toegangsweg voorgesteld worden.  Wanneer u echter een gecombineerde ingreep nodig hebt (meerdere kleppen of een klepvervanging + overbruggingen) zal meestal een “klassieke” ingreep voorgesteld worden.  De toegangsweg mag namelijk nooit primeren op het uiteindelijke resultaat op lange termijn.  Met andere woorden, de toegangsweg dient aangepast te worden aan de patiënt en niet andersom.

Minimaal invasieve hartchirurgie:

  1. Aortaklepingrepen
    Een geïsoleerde aortaklepingreep zal bijna steeds uitgevoerd worden via een ministernotomie waarbij het borstbeen slechts over enkele centimeters wordt geopend.  We spreken dan van een MAS-ingreep (Minimal Access Surgery) of mini AVR.
  2. Mitralisklep-/tricuspidalisklepingrepen.
  3. Overbruggingsoperaties op de voorwand van het hart (MIDCAB)
  4. Resectie van myxomen.

2-3-4: Deze ingrepen gebeuren in het ZOL met behulp van de robot (zie robotprocedures) via een kleine incisie in de borstwand.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Herbert Gutermann, Cardiochirurgie - 2017

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg