Hoe het begon…

Bezieler van het project Bokonzi-ZOL is dr. Guy Coppens, klinisch bioloog aan het ZOL. In 1982 toen hij zijn studies tropische geneeskunde afgerond had, stond hij op de vertrekkerslijst van een ngo en kon hij naar Bokonzi, Congo vertrekken. Hij kreeg de opdracht om de gezondheidszorg daar uit te bouwen en een eerste en tweede lijn te organiseren.

In 1982 was er ginds nauwelijks iets. Er was een Scheutistenpost, een kleine gezondheidspost waar enkele zusters wat medicamenten verkochten, een klein gebouwtje voor de materniteit en een soort hospitalisatiegebouwtje voor de mensen die van ver kwamen.

Dr. Coppens bleef in Bokonzi tot 1988. Hij had ondertussen een goed functionerend hospitaal uitgebouwd met 110 bedden en een arts. Daarnaast waren er een aantal kleine centra met opgeleide verpleegkundigen in de gezondheidszone.

In het kader van de voorbereiding van de actie ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ brengen dokter Hubert Vandeput, toenmalig medisch directeur van het ZOL en dokter Coppens, in 2003 een bezoek aan de gezondheidszone en het hospitaal van Bokonzi.

Onmiddellijk daarna gaat de NGO Memisa, die als intermediair fungeert, akkoord met de keuze voor een jumelage tussen enerzijds het hospitaal en de gezondheidszone van Bokonzi en anderzijds het Ziekenhuis Oost-Limburg. Ook het directiecomité van het ZOL geeft snel haar fiat. Het ZOL werd zo het eerste Vlaamse ziekenhuis met een partnerziekenhuis in Afrika.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg