Pijnkliniek (ZOL Maas en Kempen)

Op deze website kan u heel wat informatie terugvinden over “wat is pijn”, de soorten pijn en de verschillende behandelingen, therapieën en/of medicatie.

Pijn - en voornamelijk chronische pijn - is een breed maatschappelijk probleem. Eén op vijf Europeanen lijdt aan chronische pijn, in België wordt het aantal chronische pijnpatiënten geschat op circa 2.900.000 mensen (27%). Chronische pijn ondermijnt niet alleen de mogelijkheden van de patiënten om een productief professioneel, sociaal en gezinsleven te leiden, maar is ook een zware belasting voor de maatschappij.
Chronische pijn heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en is een ziekte op zich.

Sinds augustus 2013 zijn er ook in Ziekenhuis Maas en Kempen bijkomende behandelingen mogelijk om de pijn, die van korte of lange duur kan zijn, te verbeteren of zelfs weg te nemen.

Ongeveer 80% van de behandelingen wordt uitgevoerd op de wervelkolom. Hiermee behandelen we pijn uitstralend naar de bil, de heupen, tot in de voeten (lumbo ischialgie) of pijn uitstralend in de nek, het hoofd, de schouders en armen (cervico brachialgie). Dikwijls ligt de oorzaak bij een hernia of degeneratief lijden zoals artrose en neuroforamineel stenose. Meestal is er geen unieke oorzaak maar kunnen we door middel van infiltratietechnieken toch de pijnklachten behandelen.
Er wordt zowel gewerkt met corticoïden als – en vooral – met radiofrequente technieken die een rechtstreekse effect hebben op de zenuwbanen.

De overige 20% van de behandelingen zijn selectieve blokkades van perifere zenuwen of zenuwknopen voor bepaalde types hoofdpijn, of voor agressieve kankerpijn waarbij we het sympathische systeem benaderen.

Op deze manier kan de levenskwaliteit verbeterd worden en zijn er bijgevolg minder (sterke) pijnstillers nodig (bv: opiaten).

Naast de pijnvermindering door bovenstaande technieken is ook de multidisciplinaire aanpak zeer belangrijk, waarbij we patiënten trachten te motiveren met een heel team. Zo is er een goede samenwerking met de dienst FGR die met gespecialiseerde programmas zoals de rugschool of enkel oefensessies mee kunnen bijdragen tot het verminderen van de pijn en het verbeteren van uw kunnen.
Daarnaast werken we samen met de psychologische dienst, die de patiënten zullen screenen naar hun omgang met pijn. Naast uw medische toestand willen zij ook kijken naar uw psychosociale situatie. De juiste copingstrategieën bij een exacerbatie zullen bepalen of de patiënt zal leven met zijn pijn of geleefd wordt door zijn pijn.

  • Pijnarts: Dr. Kevin Lathouwers en Elly Geypen
  • Pijnverpleegkundige: Vonny De Groote

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg