Palliatieve Zorgen

De belangrijkste opdracht van onze Palliatieve eenheid is comfortzorg bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Pijn en symptomen worden zo goed mogelijk bestreden en de ongemakken worden in de mate van het mogelijke verminderd. Zo wordt er ruimte gecreëerd om zo comfortabel mogelijk naar het afscheid toe te leven.

In 2015 werd een volledig nieuwe Palliatieve eenheid in dienst genomen in ZOL Genk, campus Sint-Jan in Genk. De dienst heeft een aparte ingang, is huiselijk ingericht en beschikt over een groot terras met tuin. Momenteel zijn er 9 bedden in gebruik. Er wordt ruimte gemaakt voor de spirituele en psychosociale noden van de patiënt. Wat zijn de bezorgdheden, wie wil men nog graag zien, welke zorgen zijn er nog voor wie achter blijft? Op deze vragen trachten onze zorgverleners mee antwoorden te zoeken.

De Palliatieve Eenheid werkt op multidisciplinair niveau samen met de dienst Patiëntenbegeleiding, de Pastorale Dienst, het Palliatief Support Team, de kinesisten, logopedisten, psychologen en een muziektherapeut.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg