Verwijzers

Palliatieve premie

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Voorwaarden

De palliatieve patiënt:

  • wil thuis verzorgd worden in de terminale fase,
  • lijdt aan een onomkeerbare aandoening met een beperkte levensverwachting,
  • heeft nood aan permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen en dagelijkse verzorging,
  • is niet opgenomen in een zorginstelling.

De huisartsen dient het formulier in te vullen en te versturen naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Het bedrag van 698,65 euro (2022) wordt uitgekeerd voor een maand en kan maximum één keer verlengd worden.

Het formulier voor de aanvraag van het forfait palliatieve zorg vindt u hier.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg