Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse is een vorm van nierfunctievervangende therapie waarbij het buikvlies gebruikt wordt als filter voor de afvalstoffen uit het bloed. Het buikvlies of peritoneum is een halfdoorlaatbaar membraan dat de buikorganen omgeeft en een oppervlakte heeft van ongeveer 2 m2. Het bevat heel veel kleine bloedvaatjes. Via een kleine operatie onder algemene verdoving wordt een dunne plastic katheter in de buikholte geplaatst die permanent aanwezig blijft. Via deze catheter wordt propere spoelvloeistof (dialysaat) in de buikholte gebracht. De afvalstoffen en het
overtollig vocht sijpelen vanuit de bloedvaatjes in het buikvlies naar deze propere vloeistof. Na een tijdje is de spoelvloeistof verzadigd met afvalstoffen, wordt deze uit de buikholte gelaten en wordt nieuwe spoelvloeistof in de buikholte gebracht om het zuiveringsproces verder te zetten.

Er bestaan 2 vormen van peritoneale dialyse:

  • Continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD): is de handmatige vorm, zonder machine, en wordt uitgevoerd tijdens de dag
  • Automatische peritoneale dialyse (APD): de behandeling gebeurt in hoofdzaak ’s nachts met behulp van een toestel of cycler

Het juiste dialyseschema verschilt van patiënt tot patiënt en wordt geregeld aangepast om de meest ideale behandeling te verzekeren. Het grote voordeel van peritoneale dialyse is dat de patiënt de behandeling thuis kan uitvoeren.

Onze brochure over peritoneale dialyse.

Nierziekten peritoneale dialyse
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jacques Peeters, Nefrologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg