Precise

PRECISE: PRotEin provision in Critical IllneSs

De impact van hoge vs standaard enterale eiwitvoeding op functioneel herstel na opname op de Intensive Care: een drievoudig blind gerandomiseerd studie bij mechanisch geventileerde en kritisch zieke patiënten 

Voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling op de Intensive Care (IC) omdat patiënten tijdens hun opname veel energie verbruiken en nodig hebben. Het doel van goede voeding is dat patiënten zo veel mogelijk op kracht blijven en hun intensive care verblijf zo goed mogelijk doorkomen. De inname van een voldoende hoeveelheid eiwit is hierbij erg belangrijk; de afbraak van spiereiwit is een belangrijke reden waarom patiënten tijdens een IC-verblijf erg verzwakken.
Met dit onderzoek willen we nagaan of door het geven van meer eiwit dan gebruikelijk, om spierafbraak tegen te gaan, de patiënt sneller kan herstellen.
De deelnemende patiënten worden door loting in twee groepen ingedeeld:
1. Een groep ontvangt voeding met de standaard hoeveelheid eiwit
2. Een andere groep ontvangt voeding met een hogere hoeveelheid eiwit.
Deze voeding wordt gedurende het IC- verblijf gebruikt.
Het geven van voeding via een voedingssonde is standaard zorg op de IC en beide hoeveelheden eiwit worden al in de dagelijkse praktijk toegepast. De behandeling is dus niet anders dan de gebruikelijke zorg. Wij willen enkel bekijken welke van de twee soorten voeding de beste is. De opvolging na ontslag uit de IC is wel anders dan gebruikelijk. Normaal vindt er slechts één keer na een IC-verblijf een controle bij de IC-arts plaats, na 3-6 maanden. Nu zal dat 3 keer gebeuren, en zal het herstel meer uitgebreid worden getest dan gebruikelijk.

Link KCE

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg