Leververvetting

1. GEZOCHT: vrijwilligers voor leveronderzoek.

De laatste jaren worden meer en meer mensen geconfronteerd met overgewicht, metabool syndroom en vervetting van de lever (Non Alcoholic Fatty Liver Disease; NAFLD). Deze laatste aandoening wordt  veroorzaakt door een teveel aan vet in het lichaam of door hormonale aandoeningen, zoals suikerziekte. NAFLD komt voor bij meer dan 30% van de algemene bevolking. Het is een complexe aandoening en vraagt een multidisciplinaire aanpak. NAFLD kan leiden tot cirrose en - bij enkele patiënten - zelfs tot leverkanker. Dit zijn redenen voor levertransplantatie. Vroegtijdig vaststellen van de aandoening en regelmatige opvolging is hierbij van belang. De aandoening wordt pas duidelijk na vele jaren. De ziekte kan voorkomen worden door een gezonde levensstijl met aangepaste voeding en beweging. Pogingen tot leefstijlaanpassingen doven echter dikwijls na enkele maanden uit.

Er zijn momenteel 2 projecten o.l.v. dr. M. Struyve en prof. Dr. Robaeys i.s.m. UHasselt, LCRC en ZOL waarbij vrijwilligers gezocht worden.

Enerzijds voor de INDIANA-studie, een onderzoek naar de beste begeleidingsmethode voor leefstijlaanpassing. Hiervoor zoekt de onderzoeksgroep zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar die gekend zijn met een vervette lever of gekend zijn met een verhoogde BMI (vanaf BMI 25).

Anderzijds voor de P-CORIGA studie, een onderzoek naar de relatie tussen leververvetting en polycystisch ovarieel syndroom (PCOS). Hiervoor zoekt de onderzoeksgroep vrijwilligers voor de controlegroep, specifiek gezonde vrouwen tussen 18 en 50 jaar die zich preventief willen laten onderzoeken op leververvetting.

Voor beide studies wordt leververvetting bepaald aan de hand van de FibroScan®. Dit is een soort van echografie die zich door de beweging van een golf een idee vormt van de vervetting en de verlittekening van de lever. 

Figuur 1: fibroscan®

2. LOPENDE PROJECTEN:

2.1. Indiana studie:

Je kan je gratis laten onderzoeken en begeleiden i.v.m. vervetting van de lever.

Wat houdt het protocol in:

Het project duurt een jaar. Hierbij zullen verschillende onderzoeken uitgevoerd worden waarvoor u naar het ziekenhuis komt.

Bij de start, halverwege en aan het einde van het onderzoek wordt de lever nagekeken:

  • een fibroscan
  • een klinisch onderzoek (o.a. BMI: gewicht, lengte)
  • fysieke test (spierkrachttest en 30 seconden staan-zit test)
  • een bloedafname
  • stoelgangsonderzoek
  • vragenlijsten

Figuur 2: tijdslijn van de INDIANA studie

Bij de start van het onderzoek word je willekeurig ingedeeld in een van de begeleidingstrajecten. Op basis van de huidige gegevens lijken de 3 methodes werkzaam. Met de INDIANA-studie willen we onderzoeken welke methode de beste werkzaamheid heeft.

Je wordt gedurende een jaar opgevolgd in de begeleidingsgroep die willekeurig door de computer toegekend werd. De 3 mogelijke trajecten zijn:

1. De mondelinge en schriftelijke adviezen van de leverarts

2. Een smartphone applicatie (die stuurt op basis van voedingsinname en lichamelijke inspanning)

3. Regelmatige begeleiding van een lifestyle coach (met diëtistische opleiding). Dit traject ziet er als volgt uit:

Figuur 3: tijdslijn van de coachgroep

Voorwaarden voor deelname

Gekend met leververvetting 

           EN

De wil om leefstijl te veranderen.
De handigheid om eventueel een app te gebruiken.
De mogelijkheid om je eventueel 1 keer per maand te laten coachen.

2.2. P-Coriga studie 

Anderzijds, indien u een jonge, gezonde vrouw bent tussen 18 en 50 jaar en zich preventief wil laten onderzoeken op vervetting van de lever kan dit door gratis een fibroscan, bloedname en NMR van de lever te laten uitvoeren in het kader van de P-coriga studie.

3. MEER INFO OF AANMELDEN?

Interesse of meer informatie nodig? Meld je aan via onderstaande button of stuur een e-mail naar NAFLDstudie@zol.be met vermelding van uw voornaam, naam, telefoonnummer en het meest geschikte moment in uw weekschema waarop u te bereiken bent.

          

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg