Dagziekenhuis Geriatrie (ZOL Maas en Kempen)

Door de vergrijzing van de bevolking en de toename van 75-plussers stijgt de zorgvraag en de zorgbehoefte. Het geriatrisch dagziekenhuis kadert in het geriatrisch zorgprogramma en komt hieraan tegemoet door een maximale, kwaliteitsvolle zorgverstrekking te bieden in een comfortabel en aangepast milieu.

Werkwijze en doelstelling

 • ambulante observatie en behandeling van de geriatrische patiënt
 • concentratie verschillende onderzoeken en consultaties op 1 dag en 1 locatie
 • multidisciplinaire evaluatie door intensieve samenwerking tussen geriater, geriatrisch verpleegkundige, neuropsycholoog, kinesist, ergotherapeut, logopedist, diëtist en patiëntenbegeleiding.

Deze werkwijze leidt tot meer comfort voor patiënt en familie door meerdere verplaatsingen te vermijden. Bovendien kan op deze manier de traditionele ziekenhuisopname vermeden of ingekort worden. Dit is vooral van belang bij dementerende bejaarden, bij wie de kans op verwardheid ten gevolge van een hospitalisatie zeer groot is.

Welke patiënten komen in aanmerking?

 • Patiënt ouder dan 75 jaar
 • Meer dan 1 aandoening en inname van meerdere medicamenten
 • Verzwakt evenwicht en herstelvermogen
 • Neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid
 • Psychosociale problemen

Patiënt jonger dan 75 jaar met bovenstaand profiel.

Zorgprogramma

Diagnostisch programma:

 • Medisch lichamelijke problematiek en chronische aandoeningen
 • Evaluatie medicatie-inname
 • Gangstoornissen en valproblematiek
 • Pijn, kwetsbaarheid en verminderd functioneren, geassocieerd aan veroudering
 • Voeding en slikproblemen
 • Geheugenproblematiek
 • Incontinentieproblematiek

Therapeutisch programma:

 • Voedingsadvies voor patiënten met voedings- en slikproblemen
 • Educatie voor diabetespatiënten
 • Educatie over medicatiegebruik
 • Individueel aangepast behandelingsplan voor patiënten met valproblematiek
 • Dementie: behandeling emotionele en gedragsproblemen, geheugentraining, ondersteuning patiënt en zijn omgeving
 • Uitvoering evacuerende punkties (longvlies, buik) voor symptoomcontrole
 • Complexe wondzorg
 • Bloedtransfusie
 • Toediening medicatie via de bloedbaan
 • Plaatsing gastrostomiesonde

Revalidatieprogramma:

 • Geheugentraining en cognitieve revalidatie
 • Revalidatie bij gangstoornissen en valproblematiek
 • Diabeteseducatie
 • ADL training (activiteiten dagelijks leven) ter bevordering zelfstandigheid

Praktisch
De arts (geriater) staat in voor de medische opvolging. Indien aangewezen, kan er beroep gedaan worden op
gespecialiseerd advies van collega specialisten (zoals oogarts, uroloog, cardioloog, …)

Afhankelijk van de medische toestand kunnen ook de psycholoog, diëtist en logopedist ingeschakeld worden.

Daarnaast maken ergotherapeuten en kinesisten deel uit van het team. Zij kunnen ondersteuning bieden in
de verbetering van coördinatie, beweging en spierkracht.

Er staat ook steeds een sociaal verpleegkundige van de dienst patiëntenbegeleiding ter beschikking voor
informatie omtrent allerlei voorzieningen (thuiszorgdiensten, instellingen,…) en tegemoetkomingen.

Het dagziekenhuis is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 • Voor nieuwe patiënten gebeurt een opname als volgt:
 • Doorverwijzing door de huisarts naar de raadpleging geriatrie, via het centraal afsprakenbureau.
 • Individueel aangepast zorgprogramma wordt opgemaakt.
 • Patiënt of familie wordt telefonisch en schriftelijk verwittigd wanneer de dagopname kan doorgaan.

Doorverwijzing vanuit andere specialismen kan gebeuren via telefonisch contact met Dr. Geerts door de behandelende arts. Ook de huisarts kan op deze manier een afspraak maken indien een voorafgaande raadpleging niet haalbaar is of niet strikt noodzakelijk (bv. bij bloedtransfusie).

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg