Algemeen Inwendige Geneeskunde - Infectieziekten

De algemeen inwendige geneeskunde is een tak binnen de inwendige geneeskunde die zich bezig houdt met eerder zeldzame ziektebeelden. Ziektebeelden die zich niet zozeer toespitsen op één orgaansysteem maar meerdere orgaansystemen treffen. Het gaat dan vaak om zogenaamde infectieziekten, ontstekingsziekten of andere. Nauwgezette anamnese en klinisch onderzoek aangevuld met vaak doorgedreven technisch onderzoek, zelfs biopsie-name van de aangetaste orgaansystemen, levert vaak een diagnose op. Complexe ziektebeelden vragen ook om een complexe behandeling met nauwgezette opvolging en samenwerking tussen verschillende deelspecialismen.

Infectiologie is een tak binnen de inwendige geneeskunde, die zich toespitst op de diagnose en behandeling van ziektes veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Deze ziektebeelden kunnen eenvoudig zijn maar ook complex en in relatie staan tot de aanwezigheid van vreemd materiaal (pacemaker, kunstklep, kunstknie, ...), een reis naar het buitenland (malaria, ...) of dergelijke.

De infectioloog houdt zich ook bezig met moeilijk te behandelen kiemen door resistentie ten opzichte van antibiotica en werkt ziekenhuisbreed mee aan preventieve acties zoals griepvaccinatie en adequate handhygiëne.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg