Bloedafname

Op de drie campussen van ZOL Genk is het mogelijk om u aan te melden voor een bloedafname. Voordat u zich naar de bloedafname begeeft dient u zich eerst aan te registreren aan de ‘inschrijvingen’ vooraan het ziekenhuis. Vervolgens krijgt u etiketten met uw gegevens op die u samen met uw aanvraagformulier, dat u van uw arts hebt gekregen, meeneemt naar de bloedafname.

Voor de bloedafname zelf krijgt u een prikje in uw arm. Dit is een kleine ingreep en duurt slechts enkele minuten. Vervolgens wordt het bloed naar het labo gebracht voor analyse.

Resultaten van de analyses worden doorgestuurd naar de huisarts en/of aanvragende specialist.
Voor een correcte medische kadering van de analyses, raden we aan om resultaten op te vragen en/of te bespreken met de behandelende arts.

Voor routine onderzoeken is geen informed consent vereist, echter wel voor meer gespecialiseerde onderzoeken zoals bijvoorbeeld genetisch onderzoek. In dit geval zal uw aanvragende arts u informeren, u vragen om toestemming voor dergelijk onderzoek en dit tenslotte te documenteren.

Het laboratorium hanteert bepaalde regels om stalen te accepteren of te weigeren. Onder deze regels vallen onder andere een correcte identificatie van de stalen, het tijdstip van afname en het correcte afnamemateriaal in functie van het gevraagde onderzoek.

Voor lange suikertesten gynaecologie en stimulatietesten endocrinologie dient u een afspraak te maken. Een afspraak kan gemaakt worden op weekdagen tussen 8u en 22u op volgend telefoonnummer 089/32 46 70. De afspraak gaat steeds door op campus Sint-Jan.

Lichaamsmateriaal (zoals oa bloed en urine) dat overblijft na het uitvoeren van de door uw behandelende arts aangevraagde analyses, kan door het klinisch laboratorium gebruikt worden voor projecten rond kwaliteitsborging en -verbetering, zoals het valideren van nieuwe methodologieën, of voor educatieve doeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt steeds conform de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent oa dat het materiaal gecodeerd werd. Deze wet bepaalt ook dat het gebruik van dit zogenaamde restmateriaal toegelaten is, tenzij de patiënt (of diens vertegenwoordiger) een schriftelijke weigering heeft bekendgemaakt aan de medisch directeur of aan de laboratoriumdirecteur.
Heeft u vragen rond het gebruik van lichaamsmateriaal in wetenschappelijk onderzoek, gelieve dan het ethisch comité van ons ziekenhuis te contacteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de openingsuren van de bloedafnames van de verschillende campussen:

ZOL Genk, campus Sint-Jan

Tel. 089 32 45 21

Openingsuren

Van maandag tot en met donderdag van 7u30 tot 19u
Op vrijdag van 7u30 tot 18u
Op zaterdag van 8u tot 12u

Indien gesloten op feestdagen zal een mededeling aan de balie aangeven op welke dienst een bloedafname kan gebeuren.

ZOL Genk, campus Sint-Barbara

Tel. 089/32 71 40

Openingsuren

Van maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 16u30
Gesloten op feestdagen

ZOL Genk, Medisch Centrum André Dumont

Tel. 089 32 40 59 (centraal nummer)

Openingsuren

Van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 16u30
Gesloten op feestdagen

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Kristien Van Pelt​​​, Klinisch Laboratorium - 2022

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg