Groepsrevalidatie 'Dementie! Wat nu?'

voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger(s)
in samenwerking met vzw Menos

Voor wie?

Dit programma bestaat uit 8 sessies van telkens 2 uur, specifiek gericht naar mensen met beginnende dementie. Het programma organiseert tevens vormingsgerichte parallelsessies voor de mantelzorgers. De sessies voor de mantelzorgers zullen gelijktijdig doorgaan waardoor geen opvang voor de patiënt moet worden voorzien.

Hoe?

Alle deelnemers krijgen de kans om met lotgenoten ervaringen omtrent hun ziekte uit te wisselen. In themagesprekken zoeken we samen naar mogelijkheden hoe we best met deze ziekte om kunnen gaan. De themagesprekken voor patiënten zullen voorafgegaan worden door psychomotorische en meditatie-oefeningen die het gewaarworden van het lichaam stimuleren en die de concentratie verbeteren. Tijdens de gesprekken voor mantelzorgers zullen praktische handvaten worden aangereikt en wordt ruimte gelaten om eigen praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen.

Waarom?

Vergeten overkomt ons allemaal, maar voor mensen met dementie kan dit het gewone dagelijkse leven grondig verstoren. Vaak gaan deze geheugenstoornissen dan ook gepaard met gevoelens van verdriet, angst, kwaadheid en schaamte. Dit kan bij familieleden ook voor moeilijkheden zorgen waardoor talrijke vragen en twijfels bij hen opkomen, doch al te vaak onbeantwoord blijven.

 

“Vaak nog lijdt de mens het meest van het lijden dat hij vreest”
(Nicolaas Beets)

Inhoud?

  • Sessie 1: Wat is dementie? Wat zijn de gevolgen? Hoe evolueert de ziekte?
  • Sessie 2: Hoe reageren we? Op welke manier heb ik invloed op anderen?
  • Sessie 3: Hoe werkt het geheugen? Hoe kunnen we het geheugen ondersteunen?
  • Sessie 4: Omgaan met verlieservaringen en mislukkingen. Een ‘vervroegd’ rouwproces.
  • Sessie 5: Stilstaan bij belevingsprocessen. Welke betekenis verlenen we aan deze ziekte?
  • Sessie 6: Hoe omgaan met relationele spanningen en rolomkeringen?
  • Sessie 7: Angst voor de eigen toekomst?
  • Sessie 8: Open programma.

Kostprijs?

Dit project wordt gesubsidieerd en is dus volledig kosteloos voor alle deelnemers.

Praktisch?

De definitieve data worden telefonisch meegedeeld aan alle deelnemers zodra een voldoende aantal inschrijvingen is bereikt.
Het is belangrijk dat patiënt én de mantelzorger(s) samen aanwezig kunnen zijn. Gelieve u voor de eerste sessie tijdig (15 à 20min voor aanvangstijd) aan te melden aan de inschrijvingen van ZOL Genk, campus Sint-Jan.

Waar?

ZOL Genk, campus Sint-Jan
Synaps Park 1
3600 Genk

Inschrijven?

U komt op de wachtlijst te staan nadat u telefonisch bevestigd heeft op het nummer 089/ 32 56 93 of via uw behandelende arts (beperkt aantal plaatsen!).

Meer info?

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met Nicolas Timmermans (patiëntengroep) op het nummer 089/ 32 56 93 of Eveline Eerdekens (familiegroep) op het nummer 089/ 32 97 77.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2015

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg