Formulieren & Templates

Brochures

Formulieren

Aanvraagformulieren ondersteunende diensten:

Richtlijnen

Contract

Om het juridisch nazicht van studiecontracten beter te stroomlijnen, werden onderstaande richtlijnen opgesteld die de opdrachtgever van de studie in staat stellen om de juridische secties aan te passen voordat het eerste contractnazicht in het ZOL plaatsvindt. 

Templates

Contracttemplates

Als er voor commerciële studies geen ZOL-template gebruikt wordt, zal voor het juridisch nazicht van het contract een vergoeding aangerekend worden van maximaal € 355.00 (incl. BTW). Het juridisch nazicht wordt pas opgestart nadat de sponsor hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven en de facturatiegegevens heeft bezorgd.

Commerciële opdrachtgever

ZOL opdrachtgever

Niet-commerciële opdrachtgever

In geval van een studie van opdrachtgever UHasselt wordt gevraagd om contact op te nemen met Hoofd R&D voor het contracttemplate (inge.thijs@zol.be).

Confidentiality agreement

 

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg