Spermabank

Waarom een spermabank?

Wegens het groeiend aantal patiënten in de fertiliteitsklinieken, is er een groot tekort aan zaaddonoren. Steeds meer koppels hebben problemen met het in vervulling gaan van hun kinderwens. Vaak gaat het om problemen van gynaecologische aard, maar de oorzaak ligt dikwijls ook bij de man. Lesbische koppels en alleenstaande vrouwen zijn tevens aangewezen op donorzaad.
Wegens het tekort aan zaaddonoren werken veel centra, waaronder ook ons fertiliteitscentrum, met zaad van buitenlandse donoren, hetgeen een complexe en kostelijke procedure is die elke dag ingewikkelder wordt met het verscherpen van de Europese wetgeving. Een eigen zaadbank is een noodzaak geworden voor een vlotte, patiëntgerichte dienstverlening van het fertiliteitscentrum.

Kan ik zaaddonor worden?

Elke gezonde man tussen 18 en 45 jaar kan zich aanbieden als kandidaat-spermadonor.

Welke stappen moeten doorlopen worden vooraleer men over kan gaan tot spermadonatie?

Na de aanmelding zal u als kandidaat-donor gecontacteerd worden door een IVF-consulente. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin de selectie-, screening- en donatieprocedure kort besproken zal worden. Er wordt nagegaan of er erfelijke aandoeningen bekend zijn in de directe familie en er volgt een bloedafname. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor het testen van de zaadkwaliteit. U brengt een zaadstaal binnen op het IVF labo op het afgesproken tijdstip en onder de gestelde voorwaarden. Het zaadstaal wordt onderzocht aan de hand van een aantal belangrijke criteria zoals het aantal zaadcellen en hun beweeglijkheid. Alle gedoneerde zaadstalen worden, tot op het moment van gebruik voor geassisteerde voortplanting, bewaard bij extreem lage vriestemperaturen. Omdat sommige zaadstalen het invriesproces niet goed overleven, wordt het zaadstaal ingevroren als test. Indien nodig kan een tweede zaadstaal als test gevraagd worden. Indien de spermakwaliteit ok is, volgt er een consultatie bij een fertiliteitsarts, een psycholoog en een geneticus.

Hoe vaak moet ik doneren?

Het totaal aantal donaties is afhankelijk van de zaadkwaliteit en zal besproken worden met het fertiliteitscentrum.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Er zijn geen gezondheidsrisico’s verbonden aan het donor zijn. Bij elke donatie wordt een bloedstaal genomen om te controleren op infecties. Dit behoort bij de standaardprocedure en betekent dus een extra controle van je gezondheid.

Wat gebeurt er met de zaadstalen nadat ik ze gedoneerd heb?

Onmiddellijk na ontvangst van het zaadstaal in het IVF labo wordt het staal geanalyseerd: het volume van het staal, de concentratie en beweeglijkheid van de zaadcellen wordt bepaald en het staal wordt opgezuiverd om de beste zaadcellen te selecteren. Daarna wordt het staal verdeeld over een aantal rietjes (dit zijn zeer kleine proefbuisjes) waarin het wordt ingevroren bij zeer lage temperatuur.

Als uit de bloedstalen blijkt dat u in goede gezondheid verkeert, dan kan het sperma gebruikt worden. Na nauwkeurige ‘matching’ op basis van bloedgroep en fysieke kenmerken, worden de rietjes toegewezen aan een ontvanger. 

Het donorzaad kan zowel voor inseminatie als voor in vitro fertilisatie (IVF/ICSI) gebruikt worden.

Voor hoeveel koppels doneer ik?

Het maximum aantal koppels waarvoor eenzelfde donor gebruikt mag worden, is wettelijk vastgelegd. Het fertiliteitscentrum gebruikt eenzelfde donor binnen België voor maximum 6 koppels met kinderwens. Er kunnen wel meerdere kinderen van eenzelfde donor geboren worden binnen een gezin.

Is er een vergoeding voor een donor?

Een donor krijgt voor iedere donatie een kleine vergoeding voor de gemaakte reiskosten naar het fertiliteitscentrum en voor het eventuele werkverlet. Deze worden na de laatste donatie uitbetaald.

Ben ik anoniem als spermadonor?

Absolute anonimiteit vóór, tijdens en na donatie wordt gewaarborgd door het fertiliteitcentrum. Er wordt gewerkt met een uniek donornummer en de medewerkers van de zaadbank zijn gebonden door strikt beroepsgeheim. U kan als zaaddonor ook geen aanspraak maken op enige informatie omtrent donaties en nakomelingen.

Gekende spermadonatie is ook mogelijk, maar dan gebeurt de aanmelding via de wensouders.

 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2022

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg