De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een opnameafdeling die een therapeutisch klimaat aanbiedt voor mensen in crisis. Het doel is enerzijds om tot rust te komen en anderzijds om aan de slag te gaan met de reden van opname. Het geheel van de afdeling wordt beschouwd als een leefgemeenschap waarin patiënten actief deelnemen. De opnameduur is beperkt in tijd.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jef De Bie, Psychiatrie - 2018

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg