Stralingsprotectie: voorjaar 2019

Opleiding Stralingsprotectie

Het KB van 20 juli 2001 (BS 30/08/01) betreffende het gebruik van ioniserende stralen omschrijft in artikel 53§2 dat personen die een actieve hand hebben in radiologische stralingstoepassingen op de mens, een attest of getuigschrift dienen te behalen waaruit blijkt dat zij met vrucht een 50 uren omvattende opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de volgende onderdelen:

 • Fysische grondslagen radioprotectie
 • Wetgeving
 • Radioprotectie
 • Dosimetrie van patiënten en personeel
 • Medische gevolgen
 • Aangewende technieken
 • Kwaliteitsborgingsprogramma's
 • Practicum

Voor de diensten nucleaire geneeskunde en/of radiotherapie dient daarenboven een specifieke opleiding van 10 uur gevolgd te worden.

Om ervoor te zorgen dat uw personeelsleden (indien ze een actieve hand hebben in radiologische stralingstoepassingen) en deze van de Limburgse ziekenhuizen aan deze vormingsverplichting kunnen voldoen, werd op initiatief van het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis een - door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle goedgekeurd - opleidingsconcept uitgewerkt.

Dit opleidingsconcept met vermelding van onder andere doelgroep, curriculum, lessenrooster, vrijstellingen en inschrijvingsmodaliteiten kan in de opleidingsbrochure geraadpleegd worden.

Een infosessie is gepland op 15 januari 2019 om 18u00 in de aula van het ZOL. De eerste les start aansluitend om 18u30.

Bijkomende informatie

Ziekenhuis Oost-Limburg 
Dienst Opleiding & Ontwikkeling
Sylvain Haekens – diensthoofd
Tel: 089/32 17 51
E-mail: sylvain.haekens@zol.be

Dienst Opleiding & Ontwikkeling
Nele Lenaerts – vormingscoördinator
Tel: 089/32 17 52
E-mail: nele.lenaerts@zol.be

Jessa Ziekenhuis
Dienst Personeel & organisatie
Véronique Clijsters - Hrd adviseur
Tel: 011/33 52 13
E-mail: veronique.clijsters@jessazh.be 

Dienst Personeel & organisatie
Lisa van den Bogaard - Hrd adviseur
Tel: 011/33 52 45
E-mail: lisa.vandenbogaard@jessazh.be

Inschrijven

Inschrijvingen zijn afgesloten.

Cursusmateriaal

Basisdocumentatie

Cursusteksten / presentaties

 • Module A: Fysische grondslagen radioprotectie
 • Module B: Wetgeving
 • Module C: Medische gevolgen
 • Module D: Aangewende technieken
 • Module E: Kwaliteitsborgingsprogramma’s

Meerkeuzevragen

Module A: Fysische grondslagen radioprotectie
Module B: Wetgeving
Module C: Medische gevolgen
Module D: Aangewende technieken
Module E: Kwaliteitsborgingsprogramma’s 

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg