Praktijkimplementatie

Op het niveau van stage wordt de stageperiode verlengd naar minimum acht weken en wordt de student gekoppeld aan een stagecoach (verpleegkundige van de afdeling) die het volledige leerproces volgt.

De LZS staat in voor de begeleiding en coaching van de studenten en de stagecoaches. Ze bewaakt het leerproces én het begeleidingsproces van de student en creëert, samen met de hoofdverpleegkundige, de stagecoaches en het team, een krachtige leeromgeving.

Daarnaast werkt de LZS in de klinische praktijkvoering als clinical nurse specialist. Ze detecteert knelpunten in zorg en in de praktijkvoering van verpleegkundigen. Vanuit haar theoretische achtergrond en na raadplegen van literatuur, ondersteunt ze het team in het uitwerken van een up to date aanpak. Zo draagt ze bij tot het optimaliseren van de zorgverlening en zet ze kwalitatieve zorg centraal. De LZS stimuleert en ondersteunt verpleegkundigen en studenten om kritisch te reflecteren over de verstrekte zorg.

Verschillende functies binnen het LZC

Student

De student verpleegkunde loopt stage op een afdeling in het ZOL waar hij/zij gekoppeld wordt aan één stagecoach. De student volgt het uurrooster van deze stagecoach en werkt dus één op twee weekenden, nachten en feestdagen. Op die manier wordt het mogelijk om een intense en lange samenwerking te realiseren waarbij er belangrijke competenties aan bod komen zoals het organiseren en coördineren van de zorg, het nemen van verantwoordelijkheid voor een aantal patiënten, het opbouwen van interprofessionele relaties binnen het verpleegkundig team, … Het uiteindelijke doel is dat de student leert functioneren als volwaardige verpleegkundige met de bijhorende verantwoordelijkheid en samenwerking met het interdisciplinair team. De student wordt een volwaardig lid van het verpleegkundig team.

Stagecoach

De stagecoach is een verpleegkundige van de afdeling die de student begeleidt in de directe klinische praktijk. De student volgt het volledige uurrooster van de stagecoach wat maakt dat de stagecoach de deskundigheid van de student kan opvolgen en bevorderen. De stagecoach zal in eerste instantie een zeer intensieve samenwerking aangaan met de student waarbij ze hem/haar specifiek zal stimuleren in het bekomen van de organisatorische en coördinerende competenties en het opnemen van verantwoordelijkheid.
De stagecoach heeft de mentorenopleiding gevolgd en heeft een bijkomende tweedaagse opleiding gehad omtrent coaching, het geven van feedback en het verwerven van de nodige competenties als stagecoach.

Leerzorgspecialist (LZS)

De Leerzorgspecialist is een verpleegkundige met een masterdiploma en heeft een gedeelde aanstelling. Zij is zowel werkzaam op het LZC (0,3 FTE) in het ziekenhuis als in de hogeschool. Zij staat rechtstreeks in de patiëntenzorg (boven op de bestaffing) en doceert praktijkvakken op de UCLL. Daarnaast coacht en begeleidt ze de stagecoaches en de studenten van het LZC. Naast deze begeleiding staat zij ook in voor de deskundigheidsbevordering van de verpleegkundigen, begeleidt ze de studenten met hun bachelorproef en werkt ze actief mee aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg op de afdeling. Vanuit haar theoretische achtergrond kan ze op praktisch vlak innoverend werken en meewerken aan praktijkgericht onderzoek.

Hoofdverpleegkundige

De hoofdverpleegkundige heeft een belangrijke taak in de organisatie en planning van het LZC. Ook staat hij in voor de motivatie en inspiratie van het team om iedereen met de neus in dezelfde richting te krijgen. Het is ook zijn taak om een samenwerking tot stand te laten komen tussen de nieuwe functies van het LZC en de bestaande functies binnen het ziekenhuis om op die manier samen aan nieuwe initiatieven te werken.

Bestaande leerzorgcentra

Momenteel zijn er 5 leerzorgcentra geïmplementeerd binnen het ZOL:

Orthopedie

  • Hoofdverpleegkundige: Patrick Dobbels, Joris Clerix
  • Leerzorgspecialist: Laëta Rijmenams​

Heelkunde

  • Hoofdverpleegkundige: Stéphanie Tans​
  • Leerzorgspecialist: Lara Meuris​

Acute geriatrie

  • Hoofdverpleegkundige: Christel Wertelaers
  • Leerzorgspecialist: Veerle Remans

Cardio/nefro

  • Hoofdverpleegkundige: Nicole Engelen
  • Leerzorgspecialist: Wilfried Van Diest

Materniteit/gynaecologie

  • Hoofdverpleegkundige: Ingrid Geusens
  • Leerzorgspecialist: Chaja Devriendt

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg