Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

Opleiding, ontwikkeling en organisatie

Gerenommeerde sprekers rond leiding geven

Voor leidinggevenden en mensen die geïnteresseerd zijn om in de toekomst een leidinggevende functie op te nemen, werden een aantal interactieve en praktijkgerichte lezingen aangeboden. Zo sprak prof.dr. Lou Van Beirendonck, Founder-Director Quintessence Consulting nv en Hoofddocent HRM Antwerp Management School over coachend leidinggeven en gaf Frank Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een lezing over hedendaags leiderschap en het nieuwe (samen)werken.

Externe vormingsaanvraag via Mijn Dossier

Sinds november dienen aanvragen voor externe vorming online te gebeuren. Dit kan via de module 'Mijn Dossier' op het ZOLnet. De online aanvraagprocedure verloopt eenvoudig en is gebruiksvriendelijk.

Medewerkers en hun leidinggevenden kunnen voortaan steeds online een update van de ingediende vormingsaanvraag raadplegen.

LiZa: intensifiëring van de samenwerking

Tijdens drie opleidingsdagen ‘train the trainer’ werd aan hoofdverpleegkundigen een interactieve, praktijkgerichte training aangeboden rond verplaatsingstechnieken. Dankzij de training zijn de opgeleide medewerkers van diverse verpleegafdelingen in staat om de geleerde positionerings- en verplaatsingstechnieken aan te leren aan hun collega’s.

De Limburgse Zorgacademie (LiZa) zorgt voor wat leer- en groeimogelijkheden betreft voor een bijkomend katalyserend effect. Door samen te werken met docenten en in te gaan op het opleidingsaanbod van LiZa, stijgt de graad van professionalisme van de ZOL medewerkers. Omgekeerd helpt de praktijkervaring die men vanuit LiZa in het ZOL kan opdoen, in het voorzien van beter onderwijs.

Bijkomend wordt voor het opleidingsaanbod opnieuw een gemeenschappelijke vormingskalender aangeboden aan geïnteresseerden van beide organisaties. Zo werd er voor het simulatiecentrum gezamenlijk een eigen opleiding ontwikkeld. Ook een meerwaarde is het vaardigheidscentrum waar ZOL-medewerkers getraind worden in het stellen van verpleegkundige handelingen waar ze in de praktijk niet meer zo vaak mee geconfronteerd worden.

Vroedkundigen en gynaecologen volgen simulatietrainingen

Via simulatietrainingen in de Limburgse Zorgacademie leren vroedkundigen, gynaecologen en assistenten om correct te handelen in crisissituaties. Hoe bijvoorbeeld omgaan met een zwangere vrouw die tijdens haar zwangerschap een ernstige complicatie ontwikkelt, op het punt staat om te vroeg te bevallen of in het ziekenhuis opgenomen wordt omwille van een heelkundige ingreep…

Elke gynaecoloog en vroedkundige krijgt in zijn of haar loopbaan met dit type casussen geconfronteerd. Hoe handel je in zo’n situatie en op welke manier wordt hierover gecommuniceerd? Daar trachten de simulatietrainingen een antwoord op te bieden.

Nieuwe praktijkgerichte opleiding 'Pijn' ontwikkeld

Een degelijke kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn, is de dag van vandaag geen overbodige luxe. Daarom werd binnen de Limburgse Zorgacademie (LiZa) voor de tweede keer een praktijkgerichte en modulaire opleiding ‘Pijn’ uitgewerkt.

Deze opleiding heeft tot doel om de deskundigheid met betrekking tot ‘pijn‘ te vergroten. Zo kan op een kwalitatief hoogwaardige manier tegemoet gekomen worden aan de zorg die patiënten met pijn nodig hebben. Bovendien geeft deze opleiding de voorzet om het pijnbeleid in multidisciplinair verband professioneel (verder) uit te bouwen.

Bijna 600 jobstudenten aan het werk

In 2017 waren 590 studenten goed voor in totaal 990 studentenovereenkomsten. In de zorg waren in totaal 167 studenten aan de slag als verpleeg- of vroedkundige. Bij de paramedische diensten waren er dat 28.

De gemiddelde leeftijd van de jobstudenten bedroeg 20 jaar en 8 maanden, met uiteraard de zomermaanden als drukste periode.

E-learning als opleidingstool voor gebruik EPD

De uitbreiding en verdere ontwikkeling van het e-learning aanbod stond in 2017 bijna volledig in het teken van de uitrol van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Ter ondersteuning voor de gebruikers van het EPD werden er tal van e-learnings aangemaakt. Voor het eerst werd hierbij de techniek van 'blended learning' op een grote schaal toegepast. Medewerkers moesten eerst succesvol EPD e-learnings volgen alvorens ze zich konden inschrijven voor een klassikale sessie.

Ook zorg gerelateerd en voor de dienst Gebouwenreiniging werden een aantal nieuwe e-learnings aan de catalogus toegevoegd.

Nieuw onthaaltraject voor jobstudenten en stagiairs

Er werd een nieuw onthaaltraject ontwikkeld voor jobstudenten en stagiairs. Ze ontvangen voortaan op hun persoonlijk e-mailadres een link naar het programma iQualify van Infoland, waardoor ze toegang krijgen tot een aantal verplichte e-learnings. Deze bevatten heel wat praktische startersinfo, nuttige tips voor hun stage of vakantiewerk, en leuke weetjes over het ZOL, aangepast aan hun rol.

Voor stagementoren in het ZOL werden vervolgopleidingen en intervisiemomenten opgestart om de stagebegeleiding te optimaliseren.

Planon maakt plaats voor Ultimo

Na een uitgebreid selectietraject werd gekozen voor Ultimo als nieuw FMIS-pakket (Facility Management Information System). Deze toepassing wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het melden van incidenten aan de dienst Technische Zaken, voor het beheer van de medische toestellen én voor het maken van reserveringen voor zalen, wagens of catering.

De voornaamste redenen om voor Ultimo te kiezen, zijn de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en de focus van Ultimo op de ziekenhuissector. Anderzijds is Ultimo ook zeer aanpasbaar. Hierdoor kunnen de processen van de ondersteunende diensten quasi naadloos geïmplementeerd worden binnen Ultimo.

Een aantal nieuwe processen werd geïmplementeerd:

  • het ‘preventief onderhoud’ van de toestellen binnen de Dienst Technische Zaken, het labo klinische biologie (vervanging Mithras), apotheek en CSA
  • het beheren van de contracten binnen de aankoopdienst, de juridische dienst alsook de onderhoudscontracten van de dienst Technische Zaken
  • het automatiseren van het indienststellingsproces van nieuwe medische toestellen.

In een tweede fase zal ook de ICT-dienst gebruik maken van Ultimo, zodat de ICT-meldingen via Ultimo zullen lopen.

Personeelsfestiviteiten & -voordelen

Meer dan 120 jubilarissen in de bloemetjes gezet

Naar jaarlijkse traditie werden de collega's gevierd met een lange staat van dienst in het ZOL. In totaal waren ze met 123: 52 mensen die 25 jaar in het ZOL aan de slag zijn, 24 mensen met 35 dienstjaren en 47 collega's die met pensioen gaan.

We besteden in onze dagelijkse werking ook extra aandacht aan mensen die net voor hun pensionering staan. Iedereen die de 60 gepasseerd is, wordt uitgenodigd voor een driedaagse sessie 'Voorbereiding op pensioen'. Deze sessies worden twee keer per jaar georganiseerd door de dienst Personeelsbegeleiding.

Ruim 1.000 ZOLlers nemen deel aan Sinterklaasfeest

Kinderen van ZOL medewerkers en artsen konden zich half november naar hartenlust uitleven in de Sinterklaasfabriek, gevestigd in het Thor Park in Genk. Zo konden er deelnemen aan activiteiten en spelletjes. Elk kind kreeg bovendien een snoepzak cadeau.

Nieuw voordelenplatform voor commerciële kortingen

Eind oktober werd overgeschakeld naar een nieuw voordelenplatform met tal van commerciële kortingen voor ZOL medewerkers en artsen. Het aanbod is ruimer dan voorheen en de kost voor het ZOL ligt beduidend lager.

Mobiliteit

Grote respons om auto thuis te laten tijdens ‘Car Free Day’

Op 21 september namen we als ziekenhuis voor het eerst deel aan de ‘Car Free Day’. Alle medewerkers en artsen werden gemotiveerd om op een duurzame manier naar het werk te komen en de wagen aan de kant te laten. Wie deelnam kreeg een tegoed bonnetje voor het personeelsrestaurant of Bar Bouffe. Dat de oproep goed opgevolgd werd, was duidelijk zichtbaar in de personeelsparking waar merkelijk meer vrije parkeerplaatsen waren als op andere dagen.

Grote interesse voor Testkaravaan

Wie altijd al eens een elektrische fiets wilde uittesten, kon dat begin augustus doen. In samenwerking met de provincie Limburg konden gedurende twee werkweken elektrische fietsen, vouwfietsen, gewone fietsen, bakfietsen en fietskarren gratis uitgetest worden. Een abonnement voor de bus of trein behoorde ook tot het aanbod.

Maar liefst 123 collega’s reageerden op het aanbod van Testkaravaan om op alternatieve, ecologische wijze naar en van het werk te pendelen. Ze waren samen goed voor 24.062 km of 196 km per deelnemer.

Gratis check-up van woon-werkfietsen

Om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen, konden ZOL medewerkers gratis laten checken of hun rijwiel voldeed aan alle wettelijke en verkeerskundige regels. In samenwerking met vzw Fietsbasis werden 2 ‘check-up dagen’ georganiseerd.

Gezondheid & beweging

Snoep inwisselen tegen fruitmand

Traditioneel werden onze diensten tijdens de eindejaarsperiode door tevreden patiënten overstelpt met chocolade en ander snoepgoed. Vaak te veel om gezond te zijn. Daarom organiseerde ZOL Beweegt van maandag 30 oktober tot en met donderdag 30 november een iactie waarbij snoepgoed en chocolade konden ingeruild worden voor een mand met vers fruit.

Het snoepgoed kreeg trouwens een leuke bestemming. Het werd rond de Sinterklaasperiode geschonken aan ‘Ons Kinderhuis’ in Genk, een organisatie voor jeugdhulp waar kinderen tijdelijk kunnen verblijven.

Gratis fitness op het werk

ZOL Beweegt lanceerde voor eigen personeel het aanbod om tijdens de maand december gratis te fitnessen in de revalidatiezaal van campus Sint-Jan. Gemiddeld 35 mensen tekenden present op dinsdag- en donderdagavond tussen 17 en 19 uur. Een succes dus.

‘Fitness @ Work’ was een vijf weken durend proefproject. Na een positieve evaluatie werd het project in 2018 voortgezet en uitgebreid.

Ruim 3.500 deelnemers voor Genk Loopt

Het ZOL blijft een trouwe partner binnen de organisatie van Genk Loopt, één van Limburgs grootste stratenlopen. Het ZOL doet dit omdat we het belangrijk vinden om mensen in beweging te krijgen. Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om enkele honderden collega's buiten de werkomgeving samen te brengen en samen aan sport te doen.

De 5de editie op 7 mei 2017, brak opnieuw alle records. Er schreven om en bij de 3.600 lopers in, waaronder zo'n 200 ZOL medewerkers en artsen.

ZOL neemt massaal deel aan Levensloop

Tijdens het weekend van 15 en 15 oktober tekenden 9 ZOL teams present voor de jaarlijkse Levensloop actie. In totaal goed voor ruim 300 ZOL lopers of wandelaars. Vier Teams maakten zelfs ononderbroken de volledige 24 uren rond. De ZOL-teams zamelden samen zo’n 7.680 euro in. Geld dat besteed wordt aan kankeronderzoek. Peter van het event was dr. Philip Caenepeel, gastro-enteroloog in het ZOL.

Rookverbod wordt goed nageleefd

Roken is op de campussen van het ZOL reeds sinds 2016 taboe. De evaluatie is één jaar na de invoering van het rookverbod erg positief. Medewerkers, artsen, bezoekers en patiënten volgen de regel strikt op en de ombudsvrouw krijgt zelfs positieve reacties van mensen die blij zijn met het rookverbod. Als ziekenhuis willen wij het roken ontmoedigen op de campus omwille van gezondheidsredenen. Daarnaast zijn de sigarettenpeuken op de grond niet netjes. Zieke patiënten zouden er ook aanstoot aan kunnen nemen, roken wordt immers geassocieerd met kanker en andere ziekten.

De controles op het naleven van het rookverbod gebeuren door de interne bewakingsdienst. Zij wijzen patiënten en bezoekers op de regels. Als er overtredingen gebeuren, is dit meestal uit onwetendheid en mensen aanvaarden snel dat ze naar een rookcabine moeten om te roken.

Inenting tegen seizoensgriep op de afdelingen

Naar jaarlijkse gewoonte konden ZOL medewerkers zich laten inenten tegen griep. Nieuw was dat de plaatsing ook op de afdeling kon gebeuren. Een team van Provikmo verplaatste zich naar de afdelingen om de vaccins te plaatsen.

In totaal lieten 721 medewerkers en 104 artsen zich vaccineren.

Personeelsrestaurant ruimer en gezonder aanbod

De personeelskeuken op campus Sint-Jan zorgde in 2017 voor een opgefrist en uitgebreid assortiment met meer aandacht voor gezonde en evenwichtige maaltijden. Bij het aangepaste aanbod is er veel aandacht voor groenten en fruit.

Het gewijzigde aanbod is een gevolg van een aantal factoren. Zo was de leiding van het personeelsrestaurant vragende partij om een meer eigentijdse menukaart samen te stellen en bijkomend is gezonde voeding ook één van de thema’s van de werkgroep ZOL Beweegt.

Nieuwe damesdouches op campus Sint-Jan

Sinds begin augustus kunnen de ZOL-dames op campus Sint-Jan gebruik maken van nieuwe douches. Kleedkamer J3 is voortaan voorzien van 4 moderne, afgesloten douches en 2 wastafels. Ook dames die met de fiets naar het werk komen, kunnen zich hier comfortabel opfrissen.