Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een moderne, leefbare en ecologische campus

Synaps Park: van zorgcampus naar zorgpark, gestoeld op 3 pijlers

Er werd hard gewerkt aan de toekomstplannen van wat voorheen de ‘Zorgcampus Schiepse Bos’ was. De plannen kaderen binnen de beslissing om de huidige campus de mogelijkheid te geven om uit te kunnen breiden van 16 naar 38 hectare. Op 19 oktober werden de uitbreidingsplannen bekend gemaakt. Samen met de nieuwe naam: Synaps Park.

Het fundament van het strategisch plan berust op 3 pijlers:

  • het ontwikkelen van een Zorgboulevard, met diensten en producten gericht op zorg, gezondheid en een comfortabel verblijf van patiënten, bezoekers en werknemers
  • ruimte creëren voor een campus rond innovatie, start-ups, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zorg en gezondheid
  • de expansie van het ziekenhuis met de verdere ontwikkeling van kwalitatieve (sub)klinische zorg

Belangrijk is te melden dat de uitvoering van het Masterplan gefaseerd zal gebeuren, gespreid over de twee volgende decennia.

Bij een nieuw concept en project, hoort ook een nieuwe naam. Dit betekent dat de naam ‘Zorgcampus Schiepse Bos’ definitief tot het verleden behoort en vervangen wordt door ‘Synaps Park’, met als tagline ‘powered by ZOL’.

Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen, waar door middel van neurotransmitters prikkels worden doorgegeven. Voor Synaps Park symboliseert dit het volgende:

  • een plek/platform voor interdisciplinaire en multidisciplinaire connectiviteit
  • het leggen van optimale verbindingen tussen ziekenhuis, eerstelijnszorg en stad/ocmw, wetenschap, onderzoek, onderwijs, commercie, professionals, consumenten en patiënten in het zorgnetwerk
  • de integratie in een sterk (zorg/kennis)netwerk
  • het medisch/biologisch thema van het park

Het Synaps Park gaat een solide toekomst tegemoet, met de mogelijkheid tot verdere uitbouw en groei van de huidige partners en met de integratie van nieuwe, zorg gerelateerde spelers.

Insectenhotels aan personeelsparking

De personeelsparking op campus Sint-Jan stalt naast wagens en moto’s vooraan ook kleine dieren. Aan de buitenzijde hangen namelijk een aantal mussenflats, huiszwaluwkastjes en insectenhotels van in totaal 30 meter lang die ontworpen zijn door het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Dit project kadert binnen de samenwerking tussen het ZOL en het Agentschap Natuur en Bos om de parking een groene invulling te geven.

Mobiliteits- en energiestudie

Er werd een mobiliteitsstudie uitgevoerd voor het Algemeen Masterplan Synaps Park. De bereikbaarheid van de toekomstige zorgcampus voor voetgangers en fietsers was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ook werkt het ZOL - samen met de stad Genk en De Lijn - aan een plan om met zelfrijdende shuttlebusjes mensen van het station van Genk naar het Synaps Park en campus Sint-Jan te vervoeren. De busjes, die geen chauffeur hebben, rijden zo'n 30 kilometer per uur en bieden plaats aan 15 tot 20 personen.

Indien het plan haalbaar is en de aanpassingen aan het openbaar domein gebeurd zijn, zal De Lijn een aanbesteding doen om een constructeur te vinden voor de busjes. Ten vroegste tegen 2021 zullen de shuttles inzetbaar zijn.

Tevens werd een energiestudie opgestart met het oog op het behalen van een BREEAM duurzaamheidscertificaat. Het gebruik van duurzame materialen en de mogelijkheid om zelf energie op te wekken, maken een cruciaal deel uit van de studie. 

Tevens is er een masterplan voor campus Sint-Barbara, waarin nagedacht wordt over de verdere ontwikkeling van de campus in Lanaken.

Bewustmaking rond GDPR

Voorbereiding nieuwe Europese regelgeving rond privacy

Omdat we ons grondig dienen voor te bereiden op de GDPR wetgeving - een nieuwe Europese verordening die op 25 mei 2018 in werking treedt - zijn we reeds in 2017 van start gegaan met een bewustmakingscampagne. De verordening legt strenge regels op rond privacy en databescherming, een zeer actueel thema in een ziekenhuisomgeving. Europa koppelt zware sancties aan het overtreden van de regels.