Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

Future Health

Oprichting Clinical Trial Unit

Klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt in het ZOL hoog in het vaandel gedragen. Getuige de vele ZOL artsen die aan dit soort van onderzoek doen, al dan niet gelinkt aan een universiteit of onderzoeksinstelling, en aan het Limburg Clinical Research Program (LCRP), ons samenwerkingsverband met de Universiteit Hasselt en het Jessa Ziekenhuis. Om onze onderzoekers te ondersteunen, zijn we gestart met de oprichting van een Clinical Trial Unit (CTU). Bedoeling is om hen een structureel kader aan te bieden, maar ook om de krachten en kennis te bundelen. Niet alleen aangaande studies voor het LCRP, maar ook betreffende alle commerciële studies die lopende zijn binnen onze verschillende medische diensten.

Door in te zetten op klinisch wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis creëren we opportuniteiten voor innovatie en dragen we inherent bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het sluit ook aan bij onze rol als referentieziekenhuis waarbij we blijvend willen inzetten op onze corebusiness, namelijk de verdere uitbouw van onze tweede en derdelijns ziekenhuisactiviteit en het stimuleren van innovatieve hoogtechnologische zorg.

In maart 2017 kreeg het ZOL enkele KCE auditoren over de vloer die de werking van de Clinical Trial Unit kwamen doorlichten en een GAP analyse van het kenniscentrum uitvoerden voor het organiseren van KCE studies. Het ZOL haalde als één van de eerste niet-universitaire ziekenhuizen een beloftevolle score op deze audit. De verbeterpunten werden meegenomen bij de verdere installatie en organisatie van de CTU. 

Doctoraatsstudies en onderscheidingen: baanbrekend werk van uitzonderlijk niveau

  • Vroegere prognose overlevingskansen na hartstilstand (Cornelia Genbrugge). Onderzoekers van UHasselt en het ZOL hebben een nieuw licht kunnen werpen op de staat van de hersenen van patiënten getroffen door een hartstilstand. De resultaten zijn belangrijk om in een vroeger stadium een prognose te kunnen maken over de overlevingskansen. Het onderzoek toont aan dat de zuurstofhoeveelheid in de hersenen de overlevingskansen wel degelijk mee zou kunnen helpen voorspellen tijdens een prehospitale reanimatie.
  • Young Investigator Award voor Thijs Vandenberk. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de app Fibricheck leverde doctoraatsstudent Thijs Vandenberk de Young Investigator Award op. Deze prestigieuze prijs bekroont het meest beloftevolle onderzoeksproject van een onderzoeker. Thijs Vandenberk kreeg de award voor zijn onderzoek naar de mogelijkheid om voorkamerfibrillatie (VKF) via een smartphoneapplicatie te diagnostiseren met dezelfde effectiviteit en accuraatheid als het dagdagelijks gebruikte elektrocardiogram (ECG).
  • Dr. Philippe Bertrand (UHasselt, ZOL) ontving de gerenommeerde Jacqueline Bernheim Prijs 2017 voor zijn doctoraatsthesis ‘Secondary mitral valve regurgitation: hemodynamic and numerical insights towards a patient-tailored approach’. De prijs wordt uitgereikt door het Fonds voor Hartchirurgie aan een jonge onderzoeker van een Belgische universiteit voor klinisch of fundamenteel onderzoek op het vlak van hart- en vaatziekten.
  • Anesthesioloog-pijnspecialist dr. Thibaut Vanneste werd bekroond met de Hassenbusch Award 2017. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door het World Institute of Pain (WIP) aan de ‘Fellow of Interventional Pain Practice’ (FIPP) die de hoogste score behaalt op het internationale pijnexamen. Dr. Vanneste is de 38ste pijnarts die opgeleid werd in het Multidisciplinair Pijncentrum van het ZOL. Alle pijnspecialisten die in de loop der jaren hun opleiding in het ZOL volgden, namen deel aan en slaagden voor het internationaal FIPP-examen. Dr. Vanneste is de eerste van het ZOL die de hoogste jaarscore behaalde.
  • Dr. Petra Nijst, assistent op de dienst Cardiologie in het ZOL, won op het jaarlijkse Europese Congres van Hartfalen in Parijs de prestigieuze Young Investigators Award . Dr. Nijst kreeg de award voor haar onderzoek naar de rol van de huid bij hartfalenpatiënten. Het klinisch translationeel studiewerk vond plaats in het ZOL, meer bepaald in de Hartfalen studiegroep van prof. dr. W. Mullens. Het meer basic deel gebeurde samen met o.a. prof. Lambrichts, prof. Noben en drs. Hilkens aan de UHasselt.

Mobile Health Unit bestaat 5 jaar en monitort stuntende piloten

Onderzoekers van de Mobile Health Unit (MHU) van UHasselt, ZOL en Jessa monitorden in real time de piloten die vlogen op de ‘International Sanicole Airshow’ in Hechtel. Onder meer de hartslag, de versnelling, de g-kracht en de hoogte werden gemeten via een smartwatch en smartphone die meegegeven werd aan de piloten.

De gegevens werden op de basis in real-time gevolgd en via schermen aan het publiek getoond. Het (experimentele) project is een ‘proof of concept’ en past in een nieuwe trend waarbij – naast het monitoren van de technische aspecten van een vlucht – óók het welzijn van de piloot, via verschillende lichaamsparameters, in kaart gebracht wordt.

De MHU heeft sinds haar oprichting vijf jaar geleden heel wat expertise opgebouwd rond digitale zorginnovatie, gaande van ideecreatie tot implementatie en toepassing van nieuwe digitale services binnen de zorgsector. Vooral in onderzoek naar medische en kosteneffectiviteit in de cardiologie is de MHU een voorloper.

Gratis screening hartritme via Fibricheck app

Het ZOL sloeg samen met FibriCheck de handen in elkaar om een project uit te voeren waar patiënten zichzelf op hartritmestoornissen konden screenen door enkel gebruik te maken van hun smartphone. FibriCheck is de naam van de app die in het ZOL ontwikkeld werd, samen met de dienst Cardiologie, en die hartritmestoornissen opspoort. De app kan op doktersvoorschrift bekomen worden en stuurt gegevens door naar de behandelende arts. De doelstelling van dit project is om een digitale screening uit te voeren van het hartritme om na te gaan of er ongekende hartritmestoornissen aanwezig zijn.

ZOL medewerkers, eigen artsen én huisartsen konden een gratis voorschrift bekomen en de applicatie gedurende een week testen. Aan het einde van deze termijn ontvingen ze een samenvattend rapport met de resultaten.