Sperma-analyse voor HPV-detectie

Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV) in het sperma zou kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Daarom kan de arts ervoor opteren om dit na te kijken op het sperma. Helaas is er tot op heden geen behandeling voor HPV, maar dit virus verdwijnt spontaan bij de meeste mannen na 3 tot 6 maanden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg