Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik een radiologisch onderzoek verkrijgen?

Enkel op medisch voorschrift van een verwijzende arts. Een radioloog kan zelf geen onderzoeken voorschrijven.

2. Wat moet ik meebrengen?

U moet zeker in het bezit zijn van uw identiteitskaart. De gegevens op de kaart zijn essentieel voor een correcte inschrijving en identificatie in het ziekenhuis. U moet ook steeds het aanvraagformulier van de verwijzende arts meebrengen. Dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de aanvragende arts.

3. Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek?

U moet zich bij aankomst in het ziekenhuis eerst inschrijven in de inkomhal van het ziekenhuis. Dit geldt zowel voor ZOL Genk campus Sint-Jan, Medisch Centrum André Dumont, campus St. Barbara als ZOL Maas en Kempen. Vervolgens begeeft u zich naar het loket van de medische beeldvorming.

4. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd?

De aanvragende arts ontvangt steeds het resultaat van het onderzoek via elektronische weg, eventueel indien gewenst in kopie naar een andere arts. Dit moet u dan duidelijk melden aan het loket van de Medische Beeldvorming.

Interne artsen kunnen de resultaten bekijken via het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis.

Een PACSonWeb code kan op vraag verkregen worden. Hiermee kan u zelf de beelden (onmiddellijk na onderzoek) en verslag (7 dagen na onderzoek) online raadplegen gedurende 1 jaar. Bij een fout in de elektronische communicatie kan de verwijzende arts deze code ook gebruiken om toegang te krijgen tot de onderzoeksresultaten.

5. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

Neen, een factuur met overschrijvingsformulier wordt naar uw thuis verzonden.

6. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend?

Na het onderzoek worden de beelden door de radioloog-arts bekeken en wordt er (op de computer) een verslag gemaakt. Dit verslag wordt vervolgens in de meerderheid van de gevallen langs het internet en anders per post of fax verzonden naar de aanvragende geneesheer.

Voor ambulante patiënten zal het verslag binnen de 5 werkdagen beschikbaar zijn. Voor gehospitaliseerde patiënten is dit binnen de 2 werkdagen.

In geval van een urgentie kan uw arts het resultaat steeds telefonisch bij ons opvragen.

7. Hoe worden mijn beelden bewaard (archivering)?

De digitale beelden worden bijgehouden op een server die deze voor een wettelijk bepaalde termijn opslaat en zijn ter beschikking voor de daartoe gemachtigde personen.

De behandelende arts en/of verzekeringsarts kan deze bekijken via de webserver PACSonWeb gedurende 1 jaar. Indien oudere digitale opnames gewenst zijn door de arts, kunnen deze steeds op vraag worden geüpload naar de webserver.

8. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek?

Gezien het antwoord op deze vraag sterk afhankelijk is van de aard van het onderzoek, verwijzen we u graag naar de rubriek "Onderzoeken". Vervolgens klikt u het onderzoek in kwestie aan. Hier worden steeds voorbereiding en nazorgen vermeld.

9. Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap?

Een echografie is onschadelijk voor het ongeboren kind.
Een röntgenopname, een computertomografie en angiografie daarentegen kunnen wel schade toebrengen aan de foetus. Hiervoor verwijzen we graag naar het hoofdstuk: wat zijn röntgenstralen.
Een onderzoek met magnetische resonantie (MRI) wordt afgeraden in de eerste 3 maanden van de zwangerschap ofschoon tot op heden geen schadelijke effecten op de foetus konden aangetoond worden.
In ieder geval moet u een zwangerschap of mogelijke zwangerschap steeds vermelden aan de verwijzende arts en het personeel van de dienst medische beeldvorming!!!

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg