Angiografie en interventie

Een angiografie is een radiologisch onderzoek waarbij de bloedvaten zichtbaar gemaakt worden door middel van een contrastinjectie.

Voorbereiding

 • Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak en na overleg met de verwijzende arts.
 • Een dagopname is noodzakelijk.
 • Men dient zich om 7.30 uur aan te melden op de dienst daghospitalisatie heelkunde met de verwijsbrief.
 • Nuchter zijn.
 • Het is belangrijk om steeds te vermelden of men :
  • Bloedverdunnende medicatie neemt
  • Bepaalde allergieën heeft
  • Reeds endovasculaire implantaten heeft.

Verloop van het onderzoek

 • Het onderzoek gebeurt om vasculaire afwijkingen zo goed mogelijk in het licht te brengen.
 • Het aanprikken van het bloedvat en inbrengen van de catheter gebeurt meestal via de lies onder lokale verdoving.
 • Tijdens de inspuiting van de contraststof ontstaat er een warmtegevoel in het onderzochte lichaamsdeel.

Het is zeer belangrijk om de instructies die gegeven worden tijdens het onderzoek goed op te volgen.

Nazorg

 • Na het onderzoek wordt de catheter uitgetrokken en dient de punctieplaats enkele minuten te worden afgedrukt door de verpleegkunde.
 • Er wordt een drukverband gemaakt.
 • Bedrust gedurende 8 uur.
 • Niet rechtzitten gedurende 4 uur.
 • Na het onderzoek mag je eten en drinken.
 • Om 18 uur mag je naar huis.
 • Niet zelf met de wagen rijden.
 • De dag na het onderzoek niet sporten of zwaar werk verrichten
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bruno De Peuter, Medische beeldvorming - 2015

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg