Stereotactische biopsie van de borst

Voorbereiding

Er wordt een afspraak gemaakt door de huisarts of de gynaecoloog op het nummer 089/32 45 66.
De patiënte moet niet nuchter zijn. Indien ze bloedverdunners neemt moet de PTT ( tijd van stolling) op voorhand bekend zijn en indien nodig kan de medicatie 1 dag gestaakt worden, in overleg met de arts.
De beelden van de laatste mammografie worden meegebracht.
Doorgaans wordt het onderzoek aangevraagd voor een verdere evaluatie van kleine verkalkingen in de borst, welke via een computergestuurde naald kunnen verwijderd worden.

Onderzoek

De patiënte wordt in buikligging klaargelegd voor het onderzoek op een speciaal hiervoor uitgeruste tafel. Indien ze last heeft van rug- of nekpijnen moet dit gemeld worden, vermits het onderzoek toch wel 45 min tot 1 uur kan duren, en het essentieel is om gedurende het volledige onderzoek stil te blijven liggen. De verpleegkundige zal dan trachten om de patiënte op de meest comfortabele manier op de tafel te installeren. De borst wordt vervolgens onder lichte druk in een toestel aan de onderzijde van de tafel gefixeerd. De huid wordt plaatselijk verdoofd, zodat het onderzoek nagenoeg pijnloos verloopt. Er worden eerst verschillende röntgenopnamen genomen om de kleine verkalkingen in de borst juist te lokaliseren. Vervolgens worden de kalkafzettingen verwijderd langs een computergestuurde naald welke door de huid wordt ingebracht.

Nazorg

De verpleegkundige drukt de punctieplaats af en brengt een drukverbandje aan.  Het is aan te raden om dit verband een 4-tal dagen droog te houden.

Opmerking

Er bestaat een mogelijkheid op hematoomvorming (bloeduitstorting) op hoogte van de punctieplaats. 
Dit is niet verontrustend.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Bruno De Peuter, Medisch Beeldvorming - 2022

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg