ZOL-Artsen per specialisme

De ZOL-artsen werken aan conventietarieven in het ziekenhuis. Zij mogen geen ereloonsupplement aanrekenen bovenop het conventietarief (de offciële prijs). De meeste artsen hebben hun aansprakelijkheid verzekerd bij Ethias.

Abdominale Heelkunde

Algemene Inwendige Geneeskunde

Anesthesiologie

Cardiochirurgie

Cardiologie

Dermatologie

Endocrinologie

Fysische Geneeskunde

Gastro-enterologie

Geriatrie

Gynaecologie-verloskunde

Hematologie

Keel-, Neus- en Oorziekten

Kinderpsychiatrie (KPC)

Klinische Biologie

Medische Beeldvorming

Metabole Ziekten

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Nefrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Nucleaire Geneeskunde

Oftalmologie

Oncologie

Orthopedie

Ouderenpsychiatrie

Palliatieve Zorgen

Pathologische Ontleedkunde

Pediatrie

Plastische Heelkunde

Pneumologie

Psychiatrie

Radiotherapie

Reumatologie

Thoracovasculaire Heelkunde

Urgentiegeneeskunde

Urologie

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg