ZOL-Artsen per specialisme

De ZOL-artsen werken aan conventietarieven in het ziekenhuis. Zij mogen geen ereloonsupplement aanrekenen bovenop het conventietarief (de offciële prijs). De meeste artsen hebben hun aansprakelijkheid verzekerd bij Ethias.

Abdominale Heelkunde

Algemeen inwendige - Geriatrie (ZOL Maas en Kempen)

Algemene Inwendige Geneeskunde

Anesthesiologie

Cardiochirurgie

Cardiologie

Dermatologie

Dermatologie (ZOL Maas en Kempen)

Endocrinologie

Endocrinologie (ZOL Maas en Kempen)

Fysische Geneeskunde

Gastro-enterologie

Gastro-enterologie (ZOL Maas en Kempen)

Geriatrie

Gynaecologie-verloskunde

Gynaecologie-Verloskunde (ZOL Maas en Kempen)

Hematologie

Keel-, Neus- en Oorziekten

Kinderpsychiatrie (KPC)

Klinische Biologie

Medische Beeldvorming

Metabole Ziekten

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Nefrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Nucleaire Geneeskunde

Oftalmologie

Oftalmologie (ZOL Maas en Kempen)

Oncologie

Orthopedie

Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie (ZOL Maas en Kempen)

Palliatieve Zorgen

Pathologische Ontleedkunde

Pediatrie

Plastische Heelkunde

Pneumologie

Pneumologie (ZOL Maas en Kempen)

Psychiatrie

Radiotherapie

Reumatologie

Spoedgevallen (ZOL Maas en Kempen)

Thoracovasculaire Heelkunde

Urgentiegeneeskunde

Urologie

Urologie (ZOL Maas en Kempen)

 

 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 6 juni, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 18 oktober, 2023 - 17:00

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg