weWalk - Totale heup prothese - Kinesitherapie en Ergotherapie

De kinesist licht toe wat hun functie is tijdens uw verblijf.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg