Het team

Dr. Leonie Geukens

 

Dr. Leonie Geukens

Dr. Geukens studeerde Fysische Geneeskunde en Revalidatie aan de KU Leuven. Bijkomend behaalde ze haar master in Sportgeneeskunde en Manuele therapie en legde ze zich gedurende 1 jaar toe op onderzoek naar peespathologie.

In haar dagelijkse praktijk richt ze zich op het onderzoek en de conservatieve behandeling van problemen van het bewegingsstelsel, ESWT, elektromyografie, echografie, drukmetingen en PRP behandelingen.

Dr. Geukens is tevens sinds jaren actief als teamarts van het Belgisch nationaal volleybalteam (Yellow Tigers) en stond enkele jaren aan het hoofd van het medische staf van KRC Genk met als het hoogtepunt het behalen van de titel in het seizoen 2018-2019.

 

Dr. Jan Truijen

 

Dr. Jan Truijen

Dr. Truijen studeerde geneeskunde en doorliep zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan de KU Leuven. Hij genoot daarna een bijkomende bekwaming in de ligamentaire kniechirurgie in het North Sydney Orthopedic and Sports Medicine Centre, Sydney Australië en aan Colombia University, New York, VS.

Sinds 2002 maakt dr. Truijen deel uit van de maatschap orthopedie van het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk, waar hij zich zowel toelegt op ligamentaire kniechirurgie als prothesechirurgie.

Hij is als toegevoegd lid van de raad van bestuur van KRC Genk verantwoordelijk voor de medische omkadering en is eveneens als consultant verbonden aan de medische staf van RODA JC, Nederland.

Dr. Truijen is tevens als deeltijds docent aangesteld aan de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg