Verzorging

Dagindeling

Bij de verzorging schenken we veel aandacht aan het welbevinden van uw kindje. Aandacht schenken aan de omgeving van uw kindje heeft een gunstige invloed op zijn ontwikkelingsproces.

Tijdens de ochtendverzorging is er heel wat drukte op de afdeling. De kindjes worden verzorgd door de verpleegkundigen, nagekeken door de artsen en onderzoeken of behandelingen vinden plaats.

In de namiddag is er meer rust op de afdeling. Dit is het ideale moment om te kangoeroeën. Dit is een positieve stimulans voor de ontwikkeling en de hechting.

Tijdens de nacht zal uw kindje zoveel mogelijk met rust gelaten worden. De verpleegkundigen blijven aanwezig en er is medische permanentie.

Ouderparticipatie

Spreek het  bezoekmoment af met de verpleegkundige, want u kan misschien helpen:

 • deelnemen in verzorging
 • voeding geven
 • kangoeroeën
 • gewoon genieten van de nabijheid van uw kindje

Borstvoedingsbeleid

Het geven van borstvoeding is een bijzondere ervaring. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede begeleiding bij het geven van borstvoeding. Door de opname van uw kindje op de afdeling neonatologie kan de borstvoedingsstart enigszins anders verlopen. Ons medisch en verpleegkundig team zal u steeds met raad en daad bijstaan.

Dowload onze borstvoeding infomap.

Binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg worden de tien vuistregels van de Wereldgezondheidsorganisatie toegepast bij het begeleiden van borstvoeding.

Enkele aanpassingen van deze vuistregels zijn nodig binnen de afdeling neonatologie:

 1. Goed borstvoedingsbeleid
 2. Deskundige begeleiding
 3. Voorlichting aan aanstaande ouders
 4. Onmiddellijk huidcontact en eerste borstvoeding vlak na de bevalling
  Het ongestoorde en langdurige huidcontact onmiddellijk na de geboorte kan mogelijk worden uitgesteld bij vroeggeboorte en de eerste opvang van uw kindje. Zo snel als het voor uzelf en uw kindje mogelijk is zal u worden aangemoedigd om te kangoeroeën.
 5. Goed aanleggen en melkproductie in stand houden
 6. In principe geen bijvoeding, tenzij op medische indicatie
 7. Moeder en kind bij elkaar
  Wij moedigen u en uw partner aan om zo vaak mogelijk bij uw kindje te zijn.
 8. Borstvoeding op verzoek
  Op de afdeling neonatologie hanteren we vaste voedingsmomenten doch vaak is borstvoeding op verzoek ook mogelijk.
 9. Geen (fop)speen
  Op de afdeling neonatologie kan er een (fop)speentje worden gegeven. Dit gebeurt om onder andere tegemoet te komen aan de zuigbehoefte tijdens de afwezigheid van de moeder en om te troosten bij onrust, pijn of stress.
 10. Verwijzen naar borstvoedingsbegeleidingsgroepen

Als u behoefte heeft aan verdere opvolging en begeleiding thuis voor uzelf of voor uw baby kan u steeds beroep doen op een vroedvrouw of vroedvrouw-lactatiekundige. Deze opvolging thuis wordt volledig terugbetaald door het R.I.Z.I.V. Alvorens u de afdeling verlaat, krijgt u van ons de contactgegevens van kraamzorg, zelfstandige vroedvrouwen en van de vroedvrouwen van het Wit-Gele Kruis.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe, Neonatologie - 2019

Vorming

Op 3 juni werd vanuit de dienst neonatologie de vorming 'Voedingsbegeleiding bij premature baby's en baby's at risk' georganiseerd door Julie Verfaillie met als collega-spreker Hedwig Lenaerts.

Op deze pagina vindt u de presentaties, checklists en filmpjes die tijdens de vorming werden besproken.

Ontmoetingsdag

Was u op onze Ontmoetingsdag voor prematuren en hun ouders? Bekijk hier de foto’s.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg