Ontslag

Verloop

De brochure “terug naar huis” kan u helpen om dit spannende moment zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze brochure wordt u aangeboden tijdens het verblijf van uw kindje op de afdeling.

Het ontslaggesprek met de behandelende neonatoloog wordt tijdig met u afgesproken.

Is er geen intensieve zorg meer nodig, dan wordt uw kindje overgeplaatst naar onze  N*-afdeling.

Komt uw kindje voor of na de geboorte vanuit een ander ziekenhuis, dan gaat hij, zodra dit mogelijk is, terug naar het ziekenhuis van herkomst.

Indien u zelf nog op de materniteit verblijft en uw baby er klaar voor is, zal u samen met uw kindje op de materniteit kunnen verblijven tot ontslag.

Rooming-in

Wanneer uw kindje lange tijd heeft verbleven op de afdeling neonatologie zal u de formule “rooming-in” worden aangeboden als tussenstap naar het ontslag. U kan dan één of meerdere dagen samen met uw kindje in het ziekenhuis verblijven om zo de slaap- en voedingsgewoonten van uw kindje beter te leren kennen. U staat dan zelf in voor de verzorging van uw kindje (verluieren, badje geven,…), maar u kan nog steeds bij vragen beroep doen op onze verpleegkundigen.

Moederschapsrust

Wanneer uw kindje langer dan zeven dagen in het ziekenhuis verblijft, heeft u recht op verlenging van de moederschapsrust. De aanvraag tot verlenging moet ingediend worden bij het ziekenfonds en bij de werkgever. Een attest met de gegevens van de opnameperiode kan u aan de arts vragen.

Thuisbegeleiding

Indien u thuis nog verder hulp wenst, zal de verpleegkundige u hierover meer informatie kunnen geven.
Voor meer info zie de website Dienst Ambulante Begeleiding.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe, Neonatologie - 2019

Vorming

Op 3 juni werd vanuit de dienst neonatologie de vorming 'Voedingsbegeleiding bij premature baby's en baby's at risk' georganiseerd door Julie Verfaillie met als collega-spreker Hedwig Lenaerts.

Op deze pagina vindt u de presentaties, checklists en filmpjes die tijdens de vorming werden besproken.

Ontmoetingsdag

Was u op onze Ontmoetingsdag voor prematuren en hun ouders? Bekijk hier de foto’s.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg