Punctie of biopsie onder echografie

Voorbereiding

Dit onderzoek gebeurt op afspraak of na overleg in aansluiting met een mammografie.

Onderzoek

Met een punctie of biopsie tracht men vocht of een stukje weefsel te bekomen uit een zwelling of verdachte zone in de borst. Dit gebeurt met een (fijne) naald. Het vocht of weefsel wordt vervolgens naar het laboratorium gestuurd waar een verdere analyse van de cellen kan gebeuren. Op die manier kan de juiste aard van het letsel bepaald worden.

Verloop

De patient ligt op de onderzoekstafel.  Het bovenlichaam is ontbloot.
Eerst wordt er door de radioloog een gewone echografie (zie hoger) uitgevoerd. De lichaamsstreek wordt ontsmet. Afhankelijk van de dikte van de naald welke nodig is voor de punctie wordt de huid al dan niet verdoofd. 
Vervolgens worden langs de naald enkele cellen verwijderd uit het letsel in de borst.
De inhoud wordt naar het laboratorium gebracht.
Dit ingreepje wordt door de patiënte doorgaans als niet pijnlijk ervaren.
Het resultaat van het labo-onderzoek laat evenwel enkele dagen op zich wachten omdat op de te onderzoeken cellen verschillende bewerkingen moeten gebeuren.

Nazorg

Er wordt nog een klein verbandje aangebracht op de punctieplaats. 
Dit mag na 1 à 2 dagen verwijderd worden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg