Teamwerk

Binnen het Limburgs Vaatcentrum werken artsen uit verschillende specialismen nauw samen. Vaatchirurg dr. Wouter Lansink is de coördinator van het centrum. Samen met dr. Geert Lauwers, Prof. dr. Herbert Decaluwé, dr. Herman Schroë, dr. Sigi Nauwelaers en dr. Katelijne Vanslembroek is hij sinds jaren vertrouwd met de endovasculaire en klassiek chirurgische behandelingsmethoden van atheromateuze vaatpathologie.
Daarnaast is er een sterk uitgebouwde expertise ter diagnose en behandeling van flebologische en flebo-esthetische problematiek.
Als interventioneel radioloog is dr. Luc Stockx actief in de vasculaire diagnostiek, endovasculaire behandeling van carotisstenosen en aorta aneurysmata, embolisaties en vooral in de neuro-interventionele behandeling.

Individueel behandelingsprotocol

Patiënten met vasculaire pathologie vormen een aparte groep, doorlopen gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen en krijgen een uniforme behandelingsstrategie aangeboden, los van de specialismen vanwaar ze oorspronkelijk worden verwezen. De weg van diagnose tot behandeling wordt een vloeiende lijn, in regelmatig overleg tussen de verschillende teamleden van het Limburgs Vaatcentrum ZOL.

Voor iedere individuele patiënt wordt in overleg een aangepaste therapie gekozen:

  • een conservatief en/of medicamenteus beleid,
  • een geavanceerde endovasculaire behandeling,
  • een klassiek chirurgische ingreep,
  • een gecombineerde behandeling.

Deze ingrepen worden uitgevoerd in teamverband of door de desbetreffende specialisten. Enkel deze werkwijze garandeert een optimale combinatie van de aanwezige competenties.

Bij ontslag wordt telkens een nazorg en opvolgingsbeleid geadviseerd. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar uw huisarts en/of verwijzend specialist.

Onderzoekscentrum

Binnen het Limburgs Vaatcentrum is een wetenschappelijk onderbouwd onderzoekscentrum opgericht met vaste study nurses.
Verschillende onderzoeksprojecten worden opgestart en uitgevoerd in nauwe samenwerking met gezondheidsinstanties, zorgverzekeraars, industrie en universitaire centra.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Geert Lauwers, Thoracovasculaire heelkunde - 2015

 

Limburgs Vaatcentrum logo

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg