Hospitalisatie

Korte voorstelling

 • GC25 is een verpleegafdeling waar patiënten opgenomen worden met long- en vaatproblemen. 
 • Op GC25 is er een team van geneesheren, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en logistieke assistenten die graag ter uwer beschikking staan. 
 • Met specifieke problemen kan u terecht bij andere paramedici: kinesisten, diëtisten, sociaal verpleegkundigen.

Artsen

Volgende geneesheren zijn werkzaam op onze afdeling:

Thoracovasculaire chirurgen:

 • Dr. Herman Schroë
 • Dr. Geert Lauwers
 • Dr. Wouter Lansink
 • Dr. Katelijne Vanslemsbroek
 • Dr. Sigi Nauwelaers
 • Prof. Dr. Herbert Decaluwé

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig en verzorgend team staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Katrien Bijnens. Elke voormiddag en namiddag wordt u toevertrouwd aan een verpleegkundige. Zij/hij staat samen met haar/zijn collega’s in voor uw verzorging. Zij/hij is ook de tussenpersoon tussen u, de geneesheer en andere medewerkers.

Bij eventuele vragen of problemen kan u altijd bij hen terecht.

Logistieke assistent

Zij staat o.a. in voor de bedeling van de maaltijden. Er wordt u dagelijks een menukaart bezorgd waarop u uw keuze van maaltijden voor de volgende dag mag invullen. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van de menukaart of u heeft specifieke wensen of vragen in verband met de maaltijdbedeling dan kan u altijd op deze mensen beroep doen.
Daarbuiten voeren zij nog vele andere dienstondersteunende taken uit.

Andere medewerkers

 • Kinesist:
  Indien u een zware ingreep heeft ondergaan, dan krijgt u dagelijks 1 à 2 x per dag bezoek van de kinesist om u de juiste ademhalings- en mobilisatietechnieken aan te leren.
 • Diëtiste:
  Bij hart- en vaatproblemen is het van groot belang om de juiste voeding te krijgen. De diëtiste komt u hierover de nodige uitleg geven.
 • Dienst patiëntenbegeleiding (sociaal verpleegkundige + interculturele bemiddelaars):
  Tussen 8u en 16u30 is er altijd een sociaal verpleegkundige aanwezig. Bij eventuele sociale problemen in verband met opname, ontslag, opvang… kunt u op hen beroep doen. Bij taalproblemen kan er altijd een interculturele bemiddelaar aangesproken worden. Het is belangrijk deze problemen zo snel mogelijk en liefst al bij de opname te melden.
 • Psychologische dienst:
  Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpende ervaring en kan heel wat spanning of angst met zich meebrengen. Een verhelderend gesprek kan hierbij een enorme steun zijn. Hiertoe kan steeds de hulp gevraagd worden van één van onze ziekenhuispsychologen. Om een afspraak te maken wendt u zich tot de hoofdverpleegkundige of uw verpleegkundige.

2. Een opname op GC25

Een opname op GC25 kan zowel gepland als niet gepland (spoedopname) zijn.

Bij een geplande opname meldt u zich aan het onthaal van het ziekenhuis. Hier wordt u ingeschreven, waarna u met of zonder begeleiding en met de nodige inschrijvingsformulieren naar de afdeling komt.

Belangrijke weetjes bij een opname

 • Indien u wordt opgenomen voor een operatieve ingreep is het voor ons niet altijd mogelijk correct in te schatten hoe laat de operatie zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het operatieschema en de eventuele spoedopnames. Daarom kan het zijn dat u mogelijks een tijd dient te wachten. Hiervoor onze excuses.
 • Het is niet altijd mogelijk een privé kamer ter beschikking te stellen, ook al heeft u dit op voorhand aangevraagd. Enerzijds omdat er maar een beperkt aantal kamers beschikbaar zijn en anderzijds omdat sommige patiënten om medische redenen verplicht zijn op een privé kamer gehospitaliseerd te worden.
 • Bij een opname raden we u aan om geen waardevolle voorwerpen mee te brengen. Mocht u deze toch bijhebben dan vragen we u om veiligheidsredenen deze voorwerpen in de kast achter slot te bewaren. De sleutel houdt u zelf bij of geeft u in bewaring aan de balie van de afdeling.
 • Indien u thuis medicatie neemt, gelieve deze mee te brengen (liefst in hun originele verpakking) en af te geven aan de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek. Er wordt gevraagd om tijdens uw verblijf zelf geen medicatie te nemen zonder toelating van de geneesheer of verpleegkundige.
 • Indien u geopereerd wordt, hebben wij uw bloedgroepkaart nodig. Zorg dat u deze kaart bij heeft. Dit geldt ook voor recente onderzoekuitslagen, RX foto’s, verzekeringspapieren en een eventueel ingevulde preoperatieve vragenlijst.
 • Om reden van herkenbaarheid en om praktische aard vragen we u om gemakkelijke of nachtkledij aan te trekken. Zorg voor eigen handdoeken, washandjes en toiletgerief.
 • Als u overdag de dienst wil verlaten om naar de hal of naar het cafetaria te gaan, gelieve dan de verpleegkundige hiervan te verwittigen. Hij/ zij zal zeggen of dit mogelijk is. Vanaf 22u verwachten wij dat alle patiënten op de kamer zijn.
 • U blijft best ook op de afdeling als de geneesheren of de verpleegkundigen hun ronde doen.
 • In de gang is een drankfontein voorzien waar u gekoeld of bruisend water kunt krijgen.
 • Op de afdeling wordt er niet gerookt. Een rookruimte is voorzien in de inkomhal van het ziekenhuis. Hou het rustig op de afdeling, maak geen lawaai. Bezoekende kinderen blijven bij voorkeur onder begeleiding op de kamer. Wij willen rekening houden met het comfort van al onze patiënten.
 • De geneesheren, hoofdverpleegkundige en alle medewerkers op de afdeling zullen uw vragen steeds zo goed mogelijk beantwoorden. Indien dit niet mogelijk is, spreken zij voor u een verantwoordelijke persoon aan.

3. Bezoekuren

De bezoekuren zijn dagelijks van 11u tot 20u. Gelieve hier rekening mee te houden en het bezoek te spreiden over de ganse dag zodat u als patiënt of uw familielid ook de tijd krijgt om te rusten.

4. Zaalronde van de artsen

Elke morgen komt een geneesheer-assistent zijn/haar ronde doen. De thoracovasculaire chirurgen hebben geen vast uur. Het kan zowel in de voormiddag als namiddag zijn. Op vrijdag komt steeds de geneesheer ronde doen die ook in het weekend van wacht zal zijn.

De geneesheer volgt uw gezondheidstoestand op en samen met de verantwoordelijke verpleegkundige worden de nodige onderzoeken of interventies geregeld. Uit de resultaten zal de geneesheer een diagnose stellen of het verder verloop van de behandeling aanpassen. Indien u wenst, heeft u of uw familie steeds de mogelijkheid uw behandelende geneesheer te spreken. Hiervoor kan u best eerst op voorhand een seintje geven aan de verpleegkundige, die de geneesheer op de hoogte brengt.

5. Ontslag uit het ziekenhuis

Uw behandelende geneesheer zal u tijdig verwittigen, wanneer u naar huis mag gaan. U krijgt een ontslagbrief mee die u zo snel mogelijk aan uw huisarts bezorgt. Een afspraak voor controle op de raadpleging wordt u meegegeven. U krijgt een medicatielijst mee en medicatie voor 1 of max 3 dagen (WE), zodat u de tijd krijgt om met uw voorschriften naar de apotheker te gaan. Persoonlijke thuismedicatie en bloedgroepkaart die u afgegeven heeft bij opname, krijgt u terug. Geef ons een seintje mocht dit niet in orde zijn. Verdere uitleg, instructies krijgt u van de verpleegkundige.

Als u vertrekt, gelieve dan een seintje te geven aan de verpleegkundige. Ideeën en nuttige tips om onze kwaliteit te verbeteren mag u altijd deponeren in de ideeënbus.

6. Nuttige telefoonnummers

Ziekenhuis Oost-Limburg: ZOL Genk, campus Sint-Jan

Synaps Park 1
3600 Genk
Tel. 089/32 50 50

Verpleegafdeling GC25

Tel. 089/32 73 11
Hoofdverpleegkundige: 089/32 73 12
Patiëntenbegeleiding: 089/32 16 47

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Geert Lauwers, Thoracovasculaire heelkunde -2015

 

Limburgs Vaatcentrum logo

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg